Kurser och seminarier

Företagen börjar sin tid i acceleratorn med att göra en nulägesanalys och en individuell utvecklingsplan. Under tiden i acceleratorn finns ett paket av kurser och seminarier och vi erbjuder affärsutveckling för individer utan formell bakgrund inom företagsekonomi. Alla seminarier och utbildningar är behovsanpassade utifrån våra företags behov. I dagens tuffa affärsklimat är centralt för de mest framgångsrika företagen att kunna skapa finansiering, bygga effektiva team, leda effektivt, nätverk och ha affärsmannakompetens.

 

Mer information om Brath Accelerator