Annonsering på Facebook och Instagram

Öka försäljningen med annonsering på Facebook eller Instagram. Vår tjänst för annonsering i sociala medier fokuserar på just det, ökad försäljning.

Det är klart att varumärkeskännedomen ökar när man annonserar på Facebook men vi är av åsikten att man ska mäta mer än hur mycket man syns. Vi tycker att annonseringen ska få fart på försäljningen och det är vad vi lägger vårt fokus på.

I vår tjänst för annonsering i sociala medier ingår

– Full hantering av annonskampanjer på Facebook och Instagram
– Kontinuerlig målgrupps- och annonstestning och rapportering av dessa tester
– Kontinuerlig optimering av kampanjer
– Månatlig rapportering
– Kontinuerlig kontakt där vi tar emot önskemål gällande annonsering samt stämmer av resultat
– Full insyn i annonskontot för dig

Innehåll till annonserna

Vi skapar innehåll vid behov och då endast till annonseringen. Ofta kan vi använda ert befintliga material och anpassa det för annonsering. Om ni vill skapa det själva så funkar det självklart bra för oss.