Google Ads

Vill du ha hjälp?

Bra digital marknadsföring ger bevisat mätbar och hög avkastning. Fyll i formuläret så hör vi av oss inom 48 timmar och berättar hur.

  Jag vill ha hjälp med

  Eller ring oss på 020-10 00 08

  För att annonsera framgångsrikt med Google Ads krävs teknisk kunskap, analys och noggrann planering. Men även kompetens inom marknad och försäljning såväl generellt som specifikt för respektive bransch.

  Sökordsannonsering utfört på rätt sätt handlar inte enbart om att synas på förstasidan, få höga positioner och öka trafiken. Det handlar främst om att hitta rätt besökare och kvalificerade leads som ska omvandlas till kunder.

  Vår Google Ads-tjänst

  Hos oss på Brath får du resultat, expertis och framförallt engagemang inom alla dessa områden. Vi är stolta över vårt goda rykte och vet att det är resultatet av vårt arbete som ger oss våra intäkter, ju bättre vi levererar desto bättre går såväl vårt som våra kunders företag.
  Med den inställningen till resultat hjälper vi våra kunder att lyckas med sin sökordsannonsering. Oavsett om det handlar om att förbättra befintlig annonsering eller strukturera upp ett nytt konto från grunden.

  • Brath är en certifierad Google Partner
  • Vi är trygga i vår leverans och erbjuder en (1) kalendermånads uppsägningstid
  • Hos oss äger alla kunder sina egna konton som de får behålla även i framtiden
  • Vi har ett tydligt fokus på resultat och mäter alltid vår leverans på såväl tillväxt som lönsamhet

  Ett samarbete med oss innefattar analys, planering, utförande, avstämningar och rapportering. Vår tjänst innebär fullt kontoansvar där vi arbetar fokuserat med att nå de mål som vi gemensamt kommit överens om.

  Analys

  I den initiala analysen ser vi över annonseringens nuvarande förutsättningar, historik och potential till tillväxt. Här utförs sökordsanalys, bransch- och konkurrentanalys samt avstämningar med syfte att identifiera era styrkor och förbättringsområden.
  Det här arbetet lägger grunden för annonseringens fortsatta plan och strategi..

  Planering och strategi

  Planeringen består vi en övergripande årsplan men med fokus på kommande tre månader.
  Utöver tidigare analyser baseras planen även på:

  • Prioriterade fokusområden. De produkter, kategorier eller tjänster som är viktigast
  • Aktuell medieplan
  • Externa faktorer som säsonger och trender
  • Kommande förändringar på webbplatsen eller i utbudet

  Utförande och optimering

  Vår hantering består av en väl beprövad arbetsprocess i kombination med en anpassad kontostruktur som våra mest erfarna specialister har utvecklat. Detta ligger som en grund för vår optimering och är utformat med syfte att:

  • minimera spill i form av irrelevanta klick och visningar
  • på bästa sätt matcha besökarens intention och sökfråga
  • enkelt hantera kampanjer och erbjudanden på alla relevanta nivåer (Brand, kategori och produkt)
  • inte vara hämmande för kreativa åtgärder och tester

  En stor del av optimeringen innebär en löpande utbyggnad av kontots grund och kombineras med kategorivis budjusteringar på ålder, kön, geografisk plats, tid, enhet samt beteende på webbplatsen (retargeting). Budjuteringarna och målsättningarna för respektive sökordskategori varierar beroende på syftet med sökorden, något som löpande kontrolleras mot gällande plan och strategi.

  Rapportering och uppföljning

  Vid rapportering anpassar vi oss till det uppföljningsverktyg som ni använder för webbplatsen. Oftast innebär detta att vi optimerar och rapporterar mot de mål ni har uppsatta i befintlig Google Analytics-implementation.
  Rapporteringen utgår från periodens målsättningar, en sammanfattning av resultatet och kommande åtgärder.

  Pris

  Annonseringskostnaden betalas direkt till Google medan vi debiterar ett fast arvode per månad för vårt arbete. Vårt arvode baseras på kontots omfattning, varumärkets förutsättningar, antal kategorier och konkurrens.
  Välkommen att kontakta oss för en offert idag!