Vi har gjort en hel del tester gällande sajters laddtider och kan med ganska stor säkerhet säga att det här är en faktor som fått ökad betydelse. Som så ofta inom SEO har vi inte tillräckligt för att kunna säga att det är säkerställt men kombinationen av de resultat vi sett och Googles kommunikation törs vi vara rätt säkra på det. Laddtider har fått ökad betydelse.

Svara