Blogg & Insikter

Statistik: Löner för SEO och SEM 2021

Lönerna ökar rejält under 2021. Över hela spektrat har lönerna 2021 klättrat ordentligt sedan senaste branschundersökningen. Snittlönen för samtliga landar i år på 42 975 kr per månad.

Precis som tidigare år funderar många på att byta arbetsplats och erbjudandena är ännu fler. 23 % har bytt jobb under senaste året och 56 har funderat på att byta.

Rörlighet inom branschen

Graf över rörlighet i branschen - hur många byter arbetsplats

 • Har funderat på att byta arbetsplats: 56%
 • Har fått erbjudande under året: 70%
 • Har bytt arbetsplats under året: 23%

Kommentar

Det har länge varit en brist på specialister inom SEO och SEM. På byrå-sidan har många valt att utbilda och utveckla sina specialister själva medan inhouse-team traditionellt haft svårare att göra det varför man rekryterar aggressivt. Det är också en förklaring till den i början relativt låga lönen och snabba löneutvecklingen. Någon nyanställd på en byrå behöver i princip lära sig hela hantverket men efter något eller några år är man redan en värdefull medarbetare.

Löneutveckling

Löneutvecklingen är fortfarande brant inom sökbranschen, där den som jobbat åtta eller fler år nästan har dubbla lönen av den som precis börjat. En tolkning är att det fortfarande finns ett underskott på seniorkompetens i branschen medan juniorer är vanligare.

Lön baserat på antal år i branschen

Graf över snittlön per antal år i branschen.

 • 1 år: 27 000 kr/mån
 • 2-4 år: 36 000 kr/mån
 • 5-7 år:  42 000 kr/mån
 • 8 eller fler: 50 000 kr/mån

Var i landet är lönerna bäst?

Till skillnad från tidigare år sticker storstadsområdena ut mer, Stockholm är tydligt platsen med högst löner men Götaland har hämtat in jämfört med tidigare år.

Lön baserat på geografisk position

Graf över Snittlön SEO och SEM baserat på geografisk placering

 • Götaland: 39 000
 • Svealand utom Stockholm: 36 000
 • Norrland: 36 000
 • Stockholm: 48 000

Bättre att vara på en större eller mindre arbetsplats?

Till skillnad från tidigare år sticker nu arbetsplatser där fler arbetar med SEO eller SEM ut med högre löner. Undantaget enmansteamen är regeln ju fler som arbetar med SEO och SEM på din arbetsplats, desto högre löner.

Diagram över hur antalet personer som arbetar med SEO och SEM påverkar lönerna

 • 1: 42 000 kr/mån
 • 2-7: 39 000 kr/mån
 • 7-14: 40 000 kr/mån
 • 15-30: 48 000 kr/mån
 • 31 eller fler: 49 000 kr/mån

Satsa på universitetsutbildning?

En intressant iakttagelse från undersökningen i år är att universitetsutbildning inte verkar göra varken till eller från i det långa loppet. För ingångslönen gör det stor skillnad däremot. På totalen är snittlönen för både dem med universitetsutbildning och  dem utan 43 000 kr/mån.

För alla som gör sitt första år i branschen är det som sagt skillnad. En universitetsutbildning höjer lönen med 6 000 kr/mån, från 33 000 till 39 000.

Vilka förmåner kan man vänta sig inom SEO/SEM?

Endast 31 av 80 svarande har sagt sig ha andra förmåner utöver lönen. Den vanligaste förmånen är då telefon.

Vad gör en SEO eller SEM?

De vanliga arbetsuppgifterna som on- och off-page, länkstrategier eller i fallet SEM, uppsättning av konton, författande av annonser och liknande har inte undersökts i den här undersökningen. Däremot har undersökningen titta på andra arbetsuppgifter som kan påverka lönen. Av de som svarat har följande antal av dessa arbetsuppgifter:

 • 39 leder arbete
 • 26 har budgetansvar
 • 15 har personalansvar
 • 27 producerar
 • 27 skriver texter
 • 39 har kundkontakt
 • 19 ansvarar för annonser

50 av de svarande har svarat att de har en eller flera av Googles certifieringar. Den absolut vanligaste är Google Analytics där 23 av dessa har certifikatet.

Om undersökningen

Undersökningen har fått in 80 svar från en enkät online. Det betyder att urvalet är för litet för att dra slutsatser om branschen i sin helhet. Gällande de personer som svarat på enkäten är den förstås riktig däremot. Branschen är fortfarande liten jämfört med de flesta andra vilket gör 80 personer till en inte oansenlig andel.

Magnus Bråth

VD

Magnus är en av världens mest välrenommerade SEO-specialister och arbetar främst med strategi och ledning på Brath AB.

Magnus Bråths profilsida

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.