Blogg & Insikter

Varför självhänvisande canonicals bör användas på alla sajter

Självhänvisande canonicals är någonting som alla företag och webmasters bör implementera på sina sajter, men något som ofta saknas vid våra kontroller i det dagliga SEO-arbetet på Brath. Men vad innebär egentligen begreppet och av vilken anledning bör självhänvisande canonicals implementeras?

För att svara på dessa frågor anser vi att det är bäst att börja i rätt ände och först säkerställa att ni som läser har en grundläggande förståelse för canonicals i allmänhet.

Låt oss därför titta närmare på canonicals ur ett generellt perspektiv, samt hur en “standard canonical” och en “självhänvisande canonical” skiljer sig från varandra.

Skillnaden på en “standard canonical” och en “självhänvisande canonical”

Standard canonicals

En canonical är en html-tagg vars uppgift är att tala om för sökmotorer vilken specifik URL på en sajt som representerar huvudvarianten av en sida, dvs. den kanoniska varianten.
Canonical-taggar kan därav användas för att lösa problematik kring identiskt och duplicerat innehåll, genom att hänvisa till ursprungskällan för detta från sidor som förekommer i fler varianter än en på din sajt. Denna åtgärd tydliggör även för Google och andra sökmotorer vilken landningssida som du avser bör ranka i deras respektive sökresultat.

Det finns många anledningar till varför kloner av sidor kan uppstå på en sajt och varför de ibland behöver bevaras istället för att pekas om (som annars vore rekommenderat). Allt som oftast beror det på faktorer som har att göra med en förbättrad användarupplevelse, exempelvis som när ett alltför omfattande produktflöde behöver pagineras, dvs. delas upp på fler sidor än en.

I bild-exemplet nedan ser ni hur en canonical-tagg bör sättas upp vid en paginering av en produktkategori. I detta fall hänvisar den andra sidan i ordningsföljden till den första, men samma implementation är även gällande för sida 3, 4, osv.

Vanlig canonical-tagg

Självhänvisande canonicals

En självhänvisande canonical i sin tur tar allt ett steg längre, genom att man inte enbart hänvisar till en kanonisk URL från andra sidor, utan även uppger samma information i denna sidas kod.

I bild-exemplet nedan ser ni hur en självhänvisande canonical-tagg bör sättas upp för en produktkategori, men samma implementation är även gällande för en sajts index-sida, samt huvud- och underkategorier, med mera.

Självhänvisande canonical-tagg

Anledningen till denna åtgärd är att ytterligare tydliggöra vilken sida som bör indexeras och därefter också ranka, något som Googles egna talesman John Mueller själv rekommenderar i YouTube-klippet nedanför.

Självhänvisande canonicals är även ett bra skydd mot scraping

En annan nytta med självhänvisande canonicals är att de även kan fungera som ett bra skydd i de fall där någon väljer att scrape:a din kod (kopiera), med syftet att sätta upp en klon av hela din sajt eller specifika sidor på en annan domän.

Chansen är nämligen stor att även canonical-taggarna förblir intakta, varvid de då hänvisar tillbaka din sajt och tydligt skvallrar för Google och andra sökmotorer om ursprungskällan till allt innehåll.

Lycka till med din implementation!

Martin Ek

SEO-specialist

Martin arbetar som SEO-specialist på Örnsköldsvikskontoret

Martin Eks profilsida

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *