Blogg & Insikter

Håll koll på dina konkurrenter i Google Ads

Något som alltid är intressant att hålla koll på är vad konkurrenterna sysslar med. Det är en vedertagen strategi att övervaka vad andra aktörer gör och förhoppningsvis finns det vilja och förutsättningar att göra det ännu bättre. Google Ads är inget undantag. Här går vi igenom hur du övervakar konkurrensen i det betalda söket.

”Vår konkurrent visas före oss på den här sökningen”

Vi får ofta frågor om varför en eller fler konkurrenters annonser visas på högre positioner med deras annonser i sökresultatet. Det är nog en vanlig metod att göra några testsökningar till och från för att se hur man ligger till i förhåll till sina konkurrenter, det är inte alls bra. Det kan givetvis vara intressant att veta och man bör ta reda på det med jämna mellanrum. Däremot finns det bättre sätt än att testsöka på Google. Nu för tiden använder sig Google av avancerade, självlärande algoritmer vars uppgift är att avgöra vilken som är den mest relevanta annonsen för just dig. Många gånger är dom ganska logiska. Du har säkert besökt din egen sajt ganska många gånger men genomför antagligen inga köp. Om du vore Googles algoritmer, hur hade du uppskattat sannolikheten att dina sökningar leder till en konvertering? Antagligen ganska låg. Enstaka testsökningar säger sällan något av värde och ger dessutom annonsvisningar utan klick som sänker den genomsnittliga klickfrekvensen. Det är betydligt bättre att använda sig av rapporten Auction Insights eller auktionsinformation på svenska.

Auctions Insights i Google Ads

Auction Insights-rapporten, nedan nämnt som auktionsrapporten är en tabell med statistik över bland annat din och dina konkurrenters andel av annonsvisningarna i söket. Rapporten går att skapa för antingen ett eller fler utvalda sökord, annonsgrupper, kampanjer eller hela kontot. Du kan även segmentera resultatet efter tid eller enhet för att ta reda på om konkurrensen skiljer sig för exempelvis mobiltrafiken eller vissa dagar i veckan. Rapporten består av 6 stycken mätetal och jag tar dom på svenska. Exponeringsandel, överlappningsfrekvens, frekvens för position ovanför, frekvens för position högst upp, frekvens för absolut topposition samt vinnande andel. Dessa är dessutom utmärkta mätetal att ersätta tidigare ”genomsnittlig position” med, som inte längre finns kvar. Nedan går vi kort igenom dem en för en.

Exponeringsandel

Exponeringsandelen anger antalet annonsvisningar du fått delat med antalet potentiella annonsvisningar. Med potentiella annonsvisningar menas samtliga auktioner på de sökord som omfattas av rapporten. Kvalitetsresultat, bud, inriktning och godkännandestatus avgör i helhet exponeringsandelen. I auktionsrapporten visas givetvis även exponeringsandelen för dina konkurrenter men omfattar enbart de auktioner där även du deltog.

Överlappningsfrekvens

Överlappningsfrekvens talar om hur ofta en konkurrents annons visats samtidigt som din. Om en annan annonsörs överlappningsfrekvens är 20%, innebär det alltså att deras annons har visats samtidigt som din en av fem gånger. Din egen överlappningsfrekvens kommer med andra ord inte att visas i auktionsrapporten.

Frekvens för position ovanför

Frekvens för position ovanför anger andelen sökningar då konkurrentens annons har visats över din egen, då era annonser har visats samtidigt. Alltså om en annan annonsörs ”frekvens för position ovanför” är 10%, så har deras annons visats ovanför din en av tio gånger. Detta mätetal är dessvärre inte tillgängligt för Google Shopping.

Frekvens högst upp på sidan

Frekvens högst upp på sidan anger precis vad namnet beskriver, andelen gånger då din eller en annan annonsörs annons har visats högst upp på sidan. Högst upp på sidan innebär över det organiska sökresultatet, oavsett hur många positioner det innebär. Detta mätetal är inte heller tillgänglig för Google Shopping.

Frekvens för absoluta topposition

Ni gissade det, frekvens för absoluta topposition anger frekvensen av dina eller andra annonsörers annonser som visats absolut först. Detta är ett viktigt mätetal att titta närmare på för de viktigaste kampanjerna eller sökorden, exempelvis ditt eget varumärke. Att exponeringsandelen där är 100% är givetvis positivt, men ta det ett steg till och försäkra att även frekvensen för absoluta topposition är hög. En bra strategi för att försäkra att den alltid är så hög som möjligt är använda budstrategin ”Target Impression share”. Läs mer om budstrategier.

Vinnande andel

Vinnande andel anger hur många gånger som din eller en annan annonsörers annonser rankat högre än en annan deltagare i auktionen, samt antalet gånger annonserna visats när andra annonsörers annonser inte visats alls.

Vart hittar man auktionsrapporten?

Rapporten hittar du i den övre menyraden i ditt Ads-konto när du har antingen kampanj eller annonsgrupp markerat.

För sökord å andra sidan måste du markera ett eller flera sökord som du vill ta fram rapporten för. När du har markerat sökorden dyker rapporten upp i raden ovan, se bild.

 

Detta tar vi med oss om konkurrensövervakning:

 

  • Undvik att göra testsökningar, se till helheten istället för en enstaka sökning.
  • Försäkra att viktiga sökord eller kampanjer inte bara har hög exponeringsandel utan även starka positioner.
  • Segmentera datan i auktionsrapporten för att se om något sticker ut vissa tider eller enheter.
  • Om detta är viktigt för dig och din verksamhet så be er ansvarige att lägga till detta i den regelbundna rapporteringen.

 

Lycka till med konkurrensanalysen!

Pelle

Pelle Schieber

SEM-specialist

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *