Översättning Svenska till Danska

Vill du ha hjälp?

Bra digital marknadsföring ger bevisat mätbar och hög avkastning. Fyll i formuläret så hör vi av oss inom 48 timmar och berättar hur.

  Jag vill ha hjälp med

  Eller ring oss på 020-10 00 08

  För att etablera dig på den danska marknaden behöver du översätta din sida till danska. När du gör det når du drygt 5 miljoner nya människor i ett land som är logistiskt väl förbundet med Sverige, vilket öppnar för en ökad försäljning.

  Kontakta oss för hjälp med översättning

  Använd formuläret eller kontakta oss på 020 – 10 00 08 eller info@brath.se

  Svenskan och danskan är närbesläktade och i många fall är det inte alltför svårt för oss svenskar att förstå danskan i skrift. Oftast förstår vi språket bättre i skrift än i tal. När du ska översätta din text från svenska till danska kan det dock kännas enklare än vad det faktiskt är – vilket kan vara förrädiskt.

  Att tänka på när du översätter till danska

  För att lyckas nå danska kunder krävs det mer än bara en direktöversättning – det gäller att ha hög kännedom om språket, din målgrupp och deras sökvanor. Även om det säkert finns många danskar som kan läsa en svensk text och förstå innehållet kan du aldrig räkna med att de kommer att hitta till din sida om den inte är översatt.

  Texten på danska måste vara unik, ha ett bra flyt och innehålla rätt sökord. Finns det ett slangord för din produkt som danskarna använder sig av när de söker? Söker de med långa meningar eller bara ord? Allt sådant behöver du känna till. När du har hittat bra sökord måste de sedan på ett naturligt sätt bakas in i texten så att det känns trovärdigt och seriöst. Allt detta kan vara svårt att göra på egen hand om du har ringa eller inga kunskaper i danska. Det kan du däremot få hjälp med när du använder dig av en professionell översättningsbyrå.

  Potentiella fallgropar när du översätter till danska

  Även om det finns likheter mellan svenskan och danskan och många ord kan stavas på ett liknande sätt har vi olika sätt att uttrycka oss. Generellt sett har danskarna bevarat de äldre språkreglerna och skriver därmed på ett sätt som kan upplevas som mer högtravande än svenskan. Det innebär att vi riskerar att låta slarviga och informella när vi gör en alltför direkt översättning utan att ta detta i beaktning. Idag finns verktyg som Google Translate vilket tillåter dig att översätta enstaka ord men när det kommer till fraser och hela meningar tappar den ofta i kvalitet och kan inte få det rätta flytet i språket – vilket gör texten svårbegriplig för den som läser. När översättningarna blir för direkta kommer idiom och andra uttryck att få bekänna färg direkt när texten möter danskens ögon. Översättningen bör därför göras av en person som har danska som modersmål och kan svenska sekundärt istället för tvärtom.

  Det är viktigt att språket är bra för att besökaren inte ska ”vända i dörren”, och för att säkerställa det kan du ta hjälp av en översättningsbyrå med dina texter. Då kontrolleras den av flera, kompetenta ögon innan den möter din målgrupps.

  Mer om vår översättning