Översättning Svenska till Finska

Vill du ha hjälp?

Bra digital marknadsföring ger bevisat mätbar och hög avkastning. Fyll i formuläret så hör vi av oss inom 48 timmar och berättar hur.

  Jag vill ha hjälp med

  Eller ring oss på 020-10 00 08

  Att översätta från svenska till finska – och bibehålla SEO

  Om du siktar på en internationell expansion är det ett viktigt steg att översätta din butik från svenska till finska. Finländarna är köpstarka och Sverige och Finland är lika vilket gör Finland till en bra och smidig marknad att etablera sig i för svenska företagare. I Finland är det bara cirka 5–6 % som har svenska som modersmål vilket innebär att du exkluderar en stor del av den finska befolkningen om du inte översätter din sida till finska. Söker du professionell hjälp med dina översättningar kan du dessutom få dem SEO-anpassade direkt.

  Kontakta oss för hjälp med översättning

  Använd formuläret eller kontakta oss på 020 – 10 00 08 eller info@brath.se

  SEO-aspekter

  När en text ska översättas från ett språk till ett annat – och samtidigt bibehålla SEO – är det viktigt att känna sin nya marknad. Hur ser deras sökvanor ut, vilka sökord använder de och skiljer det sig från den svenska marknaden? För att lyckas med en bra översättning krävs det därmed att du har vissa förkunskaper eller är att du gör en noggrann research för att lära känna din nya marknad och deras internetvanor.

  Potentiella fallgropar när du översätter till finska

  För att göra en översättning från svenska till finska ska översättaren helst ha finska som modersmål för att säkerställa att meningsuppbyggnaden blir rätt samt att orden inte direktöversätts. När du översätter till finska är det lätt att göra misstaget att översätta till ”falska vänner”, detta eftersom att svenskan är vanligt förekommande i Finland och det är lätt att förväxla finskan med finlandssvenskan. Ett exempel på ett sådant misstag är att översätta gaffel till ”kaffeli” vilket låter som att det kan stämma. ”Kaffeli” är dock en blandning mellan finskan och svenskan och det rätta ordet på finska är istället ”haarukka”. I finskan är det också vanligt med slangord som är acceptabla i talspråk men som låter helt fel i skriftspråk, och som heller inte används vid sökningar. Genom att använda dig av en översättare som talar finska som modersmål är sannolikheten större att det blir rätt och du får därmed en text som är bättre SEO-anpassad för den finska marknaden.

  Fördelar med att översätta till finska

  Om du har som mål att sälja dina produkter eller få ut ditt budskap i Finland är det en klar fördel om en majoritet av befolkningen på marknaden förstår det som står på din hemsida. Översätt din sida till finska och du kommer att få tillgång till en större marknad – översätt rätt och du kommer dessutom att få bra SEO för din hemsida. Väljer du att ta hjälp med din översättning försäkrar du dig själv om att texten håller hög kvalitet eftersom den översätts av kompetenta personer med finska som modersmål samtidigt som den kontrolleras av flera ögon innan den möter din kunds – en faktor som kan bli avgörande.

  Översättningar mellan andra språk.