Översättning Svenska till Norska

Vill du ha hjälp?

Bra digital marknadsföring ger bevisat mätbar och hög avkastning. Fyll i formuläret så hör vi av oss inom 48 timmar och berättar hur.

  Jag vill ha hjälp med

  Eller ring oss på 020-10 00 08

  De norska och svenska språken är lika och norrmän och svenskar har som regel inte så stora problem att förstå varandra. Varför ska du då översätta till norska när de flesta norrmän kan läsa svenskan på din hemsida? Det finns uppenbara skäl till varför du bör översätta din hemsida till norska – inte minst för din sidas SEO – och här följer några saker som är bra att känna till när du vill översätta din hemsida.

  Kontakta oss för hjälp med översättning

  Använd formuläret eller kontakta oss på 020 – 10 00 08 eller info@brath.se

  SEO-aspekter

  De flesta norrmän kan läsa svenska och förstå innehållet, men att förvänta sig att de ska googla på svenska är för mycket begärt. Om du är intresserad av slå dig in på den norska marknaden bör du därför översätta din sida till norska för att besökarna ska hitta till dig.

  Även om svenskan och norskan är lika varandra i många avseenden är det en helt annan sak att skriva på norska. Det kanske känns som att det är möjligt att översätta själv med lite assistans från Google Translate men risken är då stor att både flyt och grammatik blir lidande. Texten framstår som svårläst och oseriös för den norska läsaren. Dessutom behöver du vara medveten om norrmännens sökvanor – skiljer de sig från de svenska? För att locka rätt besökare och komma högt upp i sökresultaten behöver du inte bara inkludera rätt sökord i dina texter, du behöver också få in dem på ett sätt så att det känns naturligt och trovärdigt. Här kan du få hjälp av en översättningsbyrå.

  Vad ska du tänka på när du översätter till norska?

  När du har gjort en ordentlig research på vilka sökord du ska inkludera i din text kommer du till den svåra biten – att översätta korret och med ett bra flyt. Det finns även ord och uttryck som inte går att översätta mellan språken. Här behöver du vara bevandrad i det norska språket och helst ha det som modersmål för att kunna översätta texten på ett trovärdigt sätt som är målgruppsanpassat.

  I Norge utgörs skriftspråket av två officiella målformer – bokmål och nynorska. Bokmål är det som är vanligast förekommande och om du ska välja en av de två formerna är det alltså bokmål som gäller. Myndigheter i Norge har ofta sin hemsida på båda språken för att göra den tillgänglig för hela befolkningen. Det är främst i de sydvästra delarna av Norge som nynorska är det officiella skriftspråket och har du av olika anledningar kommit fram till att det är där din målgrupp befinner sig kan det var en idé att satsa på att ha din hemsida på nynorska istället. Ju bättre anpassade dina texter är efter din målgrupp desto större sannolikhet är det att de köper dina produkter eller att du når fram med ditt budskap – detta är även viktigt för att du ska locka rätt besökare.

  Fördelar med att översätta till norska

  Mellan raderna har du kunnat läsa om vilka fördelar det finns för dig att översätta din hemsida till norska. Ju bättre anpassad texten är efter målgruppen – i det här fallet norrmän – desto större är chansen att de köper dina produkter. För att kunna köpa dina produkter behöver de först och främst hitta till din hemsida och det gör de genom att du har en bra SEO på norska. För att kvalitetssäkra texten och vara säker på att rätt nyckelord används och att texten har ett bra flyt bör du överlåta arbetet till en översättningsbyrå. Där får du hjälp av översättare med norska som modersmål att översätta och anpassa dina texter.

  Ta hjälp med översättning