Vad är PPC

PPC står för Pay Per Click eller annonsering där du betalar per klick om man säger det på svenska. Ofta används PPC som beteckning på Google Adwords även om Adwords bara är en av många program med PPC. Óm man jämför med att betala för impressions och cpa (cost per acquisition) står PPC någonstans i mitten. Du har inte den totala kostnadskontrollen som när du betalar för ett lead eller en försäljning men du har mer kontroll än då du betalar för visningar av din annons.

För den som använder Google Analytics och Adwords kan det finnas anledning att koppla ihop kontona då du kan knyta klicken till avslut. På så vis får du din CPC (Cost per click, kostnad per klick) knuten till intäkten och kan bedöma din kampanj mer rätt och enklare.

Tillbaka till Ordlistan.