Blogg & Insikter

Google Trends – Ett verktyg att räkna med

Att få tillgång till bra och trovärdig data kan vara svårt och ofta väldigt dyrt att skaffa sig. Traditionellt sett har man fått förlita sig på kunddata från enkätundersökningar eller data från sociala medier, exempelvis Facebook. Dessa berättar dock inte hela sanningen utan bara en liten del av hur ens nuvarande och potentiella kunder tänker och känner.


Finns det ett kostnadseffektivt komplement till att få ytterligare insyn hur människor tänker och söker efter lösningar på sina problem.

Vi vill påstå att det finns ett sådant verktyg! Det är gratis, underskattat och används inte alls så mycket av företag som det borde göra. Verktyget vi vill lyfta fram heter Google Trends.

Vad är Google Trends?

Google Trends är ett verktyg som visar människors sökbeteende och trender på Google.
Verktyget utvecklades av Google själva och syftar till att användaren kan följa med i söktrender som görs världen över, både i realtid och historiskt. Det Google Trends vi ser idag är en sammanslagning av Google Trends och Google Insights i Googles förhoppning att samla och organisera sökdata och trender på ett begripligt sätt som allmänheten att ta del av.

Datan som går att få ut av Google Trends kan appliceras på en rad olika användningsområden. En bloggare kan använda verktyget för att få idéer till nya blogginlägg, en journalist kan se vad folk är intresserade av i realtid och skriva en artikel om just detta och så vidare. Vi har dock valt att fokusera på hur verktyget kan användas utifrån ett SEO-perspektiv.

Fyra sätt att använda Google Trends

  • Använd Google Trends för sökordsanalys

Google Trends kan användas för att få nya idéer till sin sökordsanalys. Med hjälp av verktyget kan man få förslag på vad som efterfrågas just nu, vilka sökningar som trendar och vad människor söker på mest. Det går också att ange tidsspann för att få reda på hur folk sökte under en begränsad tidsperiod. Det är användbart om man vill se hur söktrenderna såg ut i exempelvis första veckan i oktober 2017.

Anpassat tidsspann i Google trends

I Google Trends kan man även få förslag på relaterade sökningar och sökfraser. Dessa kan man mata in i Sökordsplaneraren för att få ytterligare förslag på relaterade sökord. På detta vis kan massor av nya idéer till sökord genereras.

  • Utforska nya marknader eller förbereda sig på trender utifrån

Google Trends fungerar inte bara globalt utan även lokalt. Om man går i tankarna att expandera sitt företag till en ny marknads, i ett annat land, kan Google Trends ge en inblick i andra länders sökbeteende. För företag som säljer svenska delikatesser kan det vara av intresse att se om det finns några trender för svensk mat i Tyskland exempelvis.

Google Trends går även att använda för trendspaning utomlands, för att förutse trender innan de har kommit till Sverige. På så sätt kan man ligga kan man hitta nya affärsmöjligheter inom den nya trenden, långt innan den kommer till Sverige. Ett tips här är att försöka se till länder som ofta brukas ses som trendsättare (exempelvis USA och England) för att således snappa upp nya trender innan de slagit igenom här.

  • Slå hål på myter om trender

Medier av olika slag brukar vara snabba med att skriva om diverse trender som kommer ta oss med storm. Det krävs inte mycket för att en journalist ska slå på stora trumman och annonsera höstens stora trend redan innan midsommar. Med Google trends kan man se om det finns ett ökande intresse för ämnet i fråga och om det söks efter i stor eller liten skala. Ibland kan det vara skönt att se att det som kvällstidningarna kallar “folkstorm” egentligen bara var en lättare bris.

  • Veta när du ska publicera

Content är färskvara och fortfarande king, det vill säga att innehåll är viktigt, har nog alla som håller på med digital marknadsföring hört till leda. Det många inte tänker på är att det i vissa fall kan vara en färskvara, som olikt vin och ost, inte nödvändigtvis blir bättre om det får lagras i några månader eller år.

Google Trends är därför ett utmärkt verktyg för att ta reda på tidpunkter för vilket innehåll som bör skapas och när det bör publiceras.

Säg att du har en trädgårdsblogg, vars segment inte är konkurrensutsatt, och har skrivit en artikel om att plantera vårlökar. Då kan man se att folk sällan söker efter att “plantera” under vintermånaderna, men att de senaste fem åren börjar sökningarna ta fart från mitten av februari. Det skulle då vara vettigt att publicera artiklar om “plantering” redan innan jul så att de som söker efter ämnet får färskt innehåll och hittar till just din trädgårdsblogg.

Gräv under ytan med Google

Att arbeta med sökordsoptimering innebär ofta att man får se en helt annan sida av internet och dess användare. Att få ta del av människors sökningar är lite som att få se bakom kulisserna av de sociala medierna. Någon som vet mycket om detta är Seth Stephens-Davidowitz, som har skrivit boken: “Everybody lies: Big data, New Data and What the Internet Can Tell us About Who We Really Are”.

Boken handlar, som titeln avslöjar, hur man med hjälp av Google kan ta reda på saker som folk inte gärna vill avslöja på de sociala medierna eller i en enkätundersökning. Stephens-Davidowitz menar på att Google inger en stor känsla av trygghet till sina användare och därmed delar sina mörkaste hemligheter med “terapeuten” Google. I boken kommer författaren bland annat fram till att det skedde ett ökat antal rasistiska sökningar, samt ett ökat intresse för KKK och sajten “Stormfront”, dagen efter att Barack Obama blev vald till president. Även om människors sökbeteende inte visar hela bilden, så anser vi att det kan bidra till att ge ett intressant komplement till traditionell trendspaning och ytterligare ett sätt att skapa förståelse för hur Google-användarna egentligen tänker.

Några exempel på hur vi söker i Sverige

Hur ser det då ut med sökningar här i Sverige? Likt de flesta länder verkar svenskar ägna sig åt nyårslöften då sökningar för “Träning” går spikrakt upp i söktrenderna under januari, för att sedan droppa ju närmare semestern man kommer.

De röda ringarna visar när sökningarna för “Träning” kulminerar i andra veckan av januari varje år.

Intresse över tid, sökningar på Google

Vi visar helt enkelt upp en annan sida av oss inför Google än den bild vi kanske vill visa upp av på på de sociala medierna. Tyvärr går det inte att se exakta sökvolymer längre om man inte spenderar en viss summa pengar i sitt Google Ads-konto. För gemene man går det dock att använda Googles autokorrekt för att se populära sökningar, dessa förslag kommer dock utan sökvolymer.

När vi använder oss av Googles autokorrekt, kan vi nedan presentera det som Google själv föreslår när vi skriver in “min pojkvän” respektive “min flickvän”.

Min Pojkvän - Google suggests

Min Flickvän - Google förslag

Inte heller gifta par är förskonade från negativa sökningar. När vi skriver in liknande sökning på “min man är” respektive “min fru är” hittar vi följande föreslagna resultat av Google.

Min man - Google trends

Min Fru - Google Trends

Detta mönster av negativa sökningar kan vi även se när vi letar efter sökningar relaterade till människors barn. Där sökningar efter “mitt barn slår mig”, min son/dotter har inga vänner, min dotter skär sig etcetera. Detta är en bild som aldrig, eller mycket sällan kommer fram i flödet på de sociala medierna. Vi kan dock glädja med att sökningar efter “Pörr” går starkt framåt med ca 210 sökningar i månaden, jämfört med de ca 10 sökningar i månaden, som vi tidigare har sett.

Google Trends – Ett verktyg med många användningsområden

Som ni kan se ovan går det att använda Google Trends på många olika sätt och man kan få fram mycket spännande data för att komplettera sin tidigare analys av målgrupper och sökbeteende. Google Trends kan göra det tydligare om en trend är på frammarsch eller om den håller på att avta.

I många fall söker människor inte efter det företagare tror att de söker efter. Folk har ofta problem som de själva inte visste att de hade, eller pinsamma problem som gör det lättare att vända sig till en maskin för att hitta en lösning på. När allt kommer till kritan använder nämligen merparten av användarna Google för att hitta en lösning på ett problem eller en fråga som de behöver ett svar på. Det är där du måste finnas och vara lösningen på deras fråga.

Anders Bohman

Senior SEO-Specialist

Anders arbetar som SEO-specialist på kontoret i Örnsköldsvik.

Anders Bohmans profilsida

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *