Blogg & Insikter

Hjälp de smarta budstrategierna på traven

Fler och fler använder sig numera av Google Ads smarta budstrategier snarare än manuell budoptimering. Med hjälp av maskininlärning lär sig de smarta budstrategierna vad som fungerar baserat på en rad signaler av olika slag. Av erfarenhet kan dessa strategier fungera väldigt bra om man ger dem rätt förutsättningar, här tipsar vi om en funktion som kan hjälpa algoritmerna lite på traven.

Förbered de smarta budstrategierna på kommande kampanjer

För att de smarta budstrategierna ska fungera bra behöver vi dels ge dem tid men även rätt förutsättningar. När man implementerar eller ändrar en smart budstrategi så startar en inlärningsperiod. Under den tiden samlas information in som behövs för att kunna optimera buden. Bland annat lär den sig vilken dag i veckan, tid på dygnet eller åldersgrupp m.m. som tenderar att konvertera bättre än andra. Längden på denna period varierar beroende på mängden data, som antal konverteringar. Ju längre tiden går desto bättre förståelse får de smarta budstrategierna för er verksamhet, er målgrupp och kundernas köpresa. De lär sig även hur försäljningen förändras efter säsong, då den sällan är konstant över hela året. Däremot så har de inte koll på er interna kampanjplan och det finns risk för turbulens i resultatet när erbjudandet på sajten förändras. Exempelvis kanske man går miste om försäljning under REA-perioder eftersom budstrategin optimerar buden efter vad produkten normalt sett kostar. Därför är det fördelaktigt att tala om att köpbeteendet kommer att förändras.

Vässa till resultatet med säsongsjusteringar

Det finns en funktion i Google Ads som heter säsongsjustering. Det är egentligen ett ganska opassande namn i och med att den faktiskt inte används för att justera beteendet efter säsong, utan snarare kortare kampanjer. Kampanjjustering eller beteendejustering kanske hade varit ett mer passande namn. Med hjälp av säsongsjusteringsfunktionen kan vi i förväg tala om för de smarta budstrategierna att det förväntas en förändring i konverteringsgraden under en kortare period. Detta ger algoritmerna fördelen att kunna förbereda för bland annat högre visningsandel och mer trafik under perioden. Google själva rekommenderar att man använder funktionen för 1-7 dagar, inte längre. Du hittar den genom att gå in på budstrategier under delat bibliotek i verktyg och inställningar. Klicka sedan på avancerade kontroller och välj säsongsjusteringar högst upp. Klicka på plustecknet för att skapa en ny justering och fyll i följande:

  • Namn på säsongsjusteringen, till exempel ”Påsk-rea”
  • Datum och tid för start samt slut på kampanjen
  • Vilken eller vilka kampanjer som berörs
  • Förväntad ökning eller minskning av konverteringsgraden i procent

 

Att tänka på:

Det kan vara en bra idé att inte bara gissa vad den förväntade konverteringsgraden kommer att vara, utan att analysera trafiken under tidigare kampanjer för att ta fram ett estimat. Förslagsvis lägger man sig hellre lite i underkant om man är orolig för förlorad lönsamhet under perioden.

 

Hoppas att ni finner nytta av tipset och lycka till med optimeringen!

Pelle Schieber

SEM-specialist

20 april, 2020

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *