Blogg & Insikter

Ökat intresse för “Hemester” och Naturupplevelser enligt Googledata

Coronaviruset (Covid-19) har världen i sina klor och stor osäkerhet inför framtiden råder inför sommarens semester. Färsk data från Google visar dock på ett ökat intresse för naturupplevelser när svenskarna planerar sin semester på hemmaplan 2020. Vi spår att årets semester kommer att präglas av en “boom” av “hemestrande” och ett till synes ökat intresse för friluftsliv och naturupplevelser.

Resandet i tider av Covid-19

Få kan ha missat att pandemin fullständigt lamslog allt resande, såväl mellan länder som inom det egna landet. Rädslan för att själv komma att smittas och att smitta andra, har stängt ned länders gränser och Folkhälsomyndigheten har varit tydliga med att man kan glömma utlandssemestern i sommar. Vilket många ser ut att ha gjort om man tittar på utvecklingen för flygresor de senaste fem åren:

Google trends flygresor efter covid-19

Andra röster på EU-parlamentsnivå pratar dock om att försöka underlätta resandet inom EU under sommaren. Det är med andra ord högst osäkert vad som kommer hända.

Ett som är säkert är att turistindustrin blöder. Torsdagen den 23:e april 2020 gick Stockholms Handelskammare ut med nyheten att i deras beräkningar kommer Sverige att förlora 36 miljarder kronor på grund av utebliven turism från utlandet och detta är bara fram till midsommar.

Vi vill undvika att spekulera i vad som kommer hända och vad som kan tänkas vara tillåtet att göra i sommar, men önskan om att aktivera sig ser ut att finnas hos många. Något som vi har tittat närmare på med hjälp av Google Trends.

I en mindre studie på 2200 resenärer, som Luggagehero.com har utfört, visade det sig nämligen att 77% av dessa inte tänker ändra på sina resplaner under 2020, så länge deras hemland och destination inte befinner sig i karantän. (Se hela studien här)

Resandet kommer självklart bero på vilka restriktioner som införs till sommaren och det råder fortfarande stor osäkerhet kring huruvida det kommer tillåtas att resa in i Sverige eller inte. I skrivande stund har regeringen beslutat om inreseförbud till den 15:e maj. Det är oklart vad som kommer ske efter detta datum.

Det är inte omöjligt att om man häver inreseförbudet, i kombination med Sveriges mer liberala hållning till att möta Covid-19 pandemin, får se en hel del utländska turister som besöker vårt avlånga land. Inte minst till Stockholm, som kan komma att nå viss flockimmunitet i slutet av maj och kan då enligt Jan Albert, Professor i Smittskydd, komma att vara den säkraste platsen i landet.

Det är dock mer troligt, om man ser till datan som vi presenterar nedan, att vi kommer få se en hel del svenskar som “hemestrar” inom Sverige.

Ljusglimtar för turismen i Coronatider

Vad vi kan se, när vi tittar på trenderna i folks sökbeteende, är att det finns en del ljusglimtar för turismen i Sverige i sommar, trots den rådande pandemin.

Genom att studera söktrender och jämföra dessa data med tidigare perioder har vi kunnat dra slutsatsen att intresset för att semestra hemma, en så kallad “hemester”, har ökat till följd av pandemin. Det ser ut som att man har funnit sig i den rådande situationen och därför söker och planerar aktiviteter inför sommarens semester utifrån de nya förutsättningarna.

De slutsatser vi har kunnat dra utifrån den trenddata som vi hämtat från Google är:

  • Ökat eller likvärdigt intresse för semestrande i Sverige från Tyskland.
  • Minskat eller likvärdigt intresse för semestrande/resor till Sverige från närliggande länder.
  • Intresset för “hemester”  har nåt nya nivåer av intresse hos svenskarna.
  • Svenskarnas intresse för naturnära aktiviteter och friluftsliv har ökat markant.
  • Trots att intresset för aktiviteter har ökat råder det fortfarande en osäkerhet var i landet man vill och kan “hemestra”.

Ser man till den begränsade statistik som finns över bokningar för friluftsaktiviteter rapporterade Svenska Turistföreningen att man ligger 3 % över den bokningsnivå man låg på förra året för sommarbokningar. Detta styrker vår data något om att intresse ser ut att finnas. Vi tror dock att många avvaktar med att boka tills de med större säkerhet vet var och om det är tillåtet att resa inom landet till sommaren.

Tittar man på intresset för annars populära destinationer för turism inom Sverige, visar data från Google att intresset för exempelvis Västkusten, Gotland, Lappland och Höga Kusten, ligger på  samma nivå eller lägre än föregående år. Dessa destinationer kan, av allt att döma, förvänta sig ett ökat intresse om det visar sig att rekommendationerna från folkhälsomyndigheten för resor inom landet ändras. Om inreseförbudet för andra länder hävs kan de säkerligen räkna med ytterligare tillströmning av besökare.

Vi tror att det är fullt möjligt att sommarens vinnare är de företag som kan ge sina besökare en riktig upplevelse, en upplevelse som överträffar drömmen om Spanien, Grekland eller Thailand. Det är inte helt omöjligt att många svenskar upptäcker fördelarna med att semestra och aktivera sig själva här hemma istället.

Vi är övertygade om att de svenska turisterna som väljer att turista inom landet kommer känna sig som vinnare, inte bara för att den svenska kronan är svag, utan också för att det finns mycket att upptäcka i Sverige. Detta gäller speciellt för de som vanligtvis åker utomlands, som nu får chansen upptäcka nya smultronställen precis runt hörnet. Om vädret tillåter vill säga.

Vilka trender för resande kan vi se genom Google Trends?

Då Sverige sticker ut i världen som ett land som har gått sin egen väg i kampen mot Coronaviruset (Covid-19) har detta såklart lett till stort intresse för Sverige som land. Detta innebär givetvis inte att intentionen från dessa sökningar är att människor planerar att resa hit, utan snarare vill veta mer om den svenska modellen och förstå hur vi hanterar denna kris.

Vi har därför inför skrivandet av denna artikel fokuserat på sökningar med intentionen för att resa eller besöka Sverige, för att se om det finns ett intresse och vilja att besöka Sverige. För den inhemska turismen har vi fokuserat på aktiviteter som historiskt sett har varit populära upplevelser i Sverige.

Genom att använda oss av Google Trends och jämföra söktrenderna jämfört med tidigare år under samma period hoppas vi kunna visa på huruvida det har kommit att ske en förändring i vårt sökbeteende eller inte. Vi har även räknat ut ett medelvärde för utvecklingen under april månad för två år tillbaka, för att se hur intresset ser ut över tid.

Mätvärdena anger sökintresse i förhållande varandra, där 100 är det högsta, det vill säga mest intresse. Ett mätvärde på 50 innebär således att det är hälften så populärt som det maximala 100.
Vi har delat upp detta i två olika kategorier, utländsk turism och inhemsk turism.

Utländsk Turism

För den utländska turismen har vi tittat på sökningar från närliggande länder som har en benägenhet att besöka Sverige i vanliga fall, exempelvis Tyskland, Nederländerna, Norge, och Danmark. Vi valde här att titta på skillnader mellan tre olika datum för att jämföra dessa och ge en så tydlig bild som möjligt över eventuella skillnader i intresset för resor till Sverige.

Tyskland

Schweden Urlaub – Semester Sverige – Sökvolym: 12100/månad

Google trends - Semesterresor till Sverige från tyskland

Mätvärden för graf

22-28 april 2018 (34/100)
21-27 april 2019 (45/100)
19-25 april 2020 (62/100)

Medelvärde perioden – 1 april – 28 april 2018 – 39
Medelvärde perioden – 31 mars – 27 april 2019 – 31.75
Medelvärde perioden – 29 mars – 25 april 2020 – 39.25

Kommentar: För “Semester Sverige” kan vi på grafens utveckling se att det pekar uppåt i kurvan för de tyska sökningarna. Tittar vi på medelvärdet från hela månaden under samma perioder låg trenden för sökningar på ungefär samma nivå som 2018. Vi kan dock se en ökning i intresse gentemot föregående år 2019.
Värt att notera är att det är främst i norra Tyskland som intresset för semestrande i Sverige finns.

Nederländerna

Zweden Vakantie – Sverige Semester – Sökvolym – 2400/månad

Sverigesemester Google trends Nederländerna

Mätvärden för graf

22-28 april 2018 (48/100)
21-27 april 2019 (24/100)
19-25 april 2020 (34/100)

Medelvärde perioden – 1 april – 28 april 2018 – 33.25
Medelvärde perioden – 31 mars – 27 april 2019 – 28.5
Medelvärde perioden – 29 mars – 25 april 2020 – 24

Kommentar: För “Semester Sverige” i Nederländerna kan vi se att trenden är något nedåtgående och intresset har droppat rejält om man jämför med 2018. Vi kan dock se en tendens till uppgång den senaste veckan, jämfört med samma period 2019.
Ser man till medelvärdet för hela månaden, jämfört med samma perioder tidigare år, ser vi dock en nedgång för sökintresset även om det inte är ett jättestort dropp.

Norge

Sverigetur – Sverige semester – Sökvolym: 70/månad

Sverigesemester Norge efter Corona - Google trends

Mätvärden för graf

22-28 april 2018 (0/100)
21-27 april 2019 (0/100)
19-25 april 2020 (0/100)

Medelvärde perioden – 1 april – 28 april 2018 – 0
Medelvärde perioden – 31 mars – 27 april 2019 – 0
Medelvärde perioden – 29 mars – 25 april 2020 – 51.75

Kommentar: Intresset ser ut att ha ökat för Sverigeresor i Norge. Man kan dock inte dra några slutsatser kring om det är på grund av att norrmän vill resa till Sverige eller om det är allmän nyfikenhet. Det handlar heller inte om stora sökvolymer. Sökningar kring “Camping Sverige” visar att det ligger på samma låga nivå som tidigare år. Det ser också ut på specifika grafer kring aktiviteter såsom camping i Sverige, att dessa kurvor brukar gå upp när sommaren närmar sig eller är i full blom. Norrmän ser därmed ut att resa till Sverige mer spontant. Notera att vi hade fått helt andra värden om vi jämfört sommarperioden då intresset för Sverigeresor är större i Norge än den är på våren.

Danmark

Ferie i Sverige – Semester i Sverige – Sökvolym: 880/månad

Söktrender resor till Sverige från Danmark efter Covid-19

Mätvärden för graf

22-28 april 2018 (40/100)
21-27 april 2019 (83/100)
19-25 april 2020 (38/100)

Medelvärde perioden – 1 april – 28 april 2018 – 30.5
Medelvärde perioden – 31 mars – 27 april 2019 – 46.25
Medelvärde perioden – 29 mars – 25 april 2020 – 24

Kommentar: Intresset för semester i Sverige ser ut att vara svagt gentemot samma perioder tidigare år. Likt Norge så ökar intresset under själva sommarperioden och är relativt svagt under resten av året. Detta kan bero på att distanserna är så pass korta och man behöver inte planera så mycket i förväg för att komma till Sverige.

USA

Travel Sweden – Sverige Resa – Sökvolym: 1300/månad

Sverigeresor från USA - Trend efter Covid-19

Mätvärden för graf

22-28 april 2018 (39/100)
21-27 april 2019 (30/100)
19-25 april 2020 (70/100)

Medelvärde perioden – 1 april – 28 april 2018 – 37.25
Medelvärde perioden – 31 mars – 27 april 2019 – 29.75
Medelvärde perioden – 29 mars – 25 april 2020 – 44.5

Kommentar: Intresset för Sverige och resor hit är förvånansvärt högt i USA. Av de länder som vi testade, där flygresor är ett måste, var USA det enda landet som visade ett ökat intresse. Länder som Spanien och Storbritannien visade relativt svagt intresse för resande till Sverige.
Någon turism från USA i sommar blir det förmodligen inte tal om, då flyg är ett måste och osäkerheten kring just flyget är påtagligt. Intresset ser dock ut att finnas.

Inhemsk Turism

Som det ser ut nu förbereder sig svenskarna för en så kallad “hemester” eller “staycation” som det också kallas. Detta innebär att man semestrar hemma istället för att åka utomlands. För vissa innebär detta ingen större förändring samtidigt som för andra, som vill åka utomlands, kommer få leta efter nya planer. I grafen nedan kan vi se att intresset för “hemester” smått har börjat ta fart, förmodligen då människor har börjat inse de begränsningar vi kommer få leva med de kommande månaderna

Hemester – Sökvolym: 480/månad

Söktrend - Hemester

Mätvärden för graf

22-28 april 2018 (25/100)
21-27 april 2019 (50/100)
19-25 april 2020 (86/100)

Medelvärde perioden – 1 april – 28 april 2018 – 19
Medelvärde perioden – 31 mars – 27 april 2019 – 31.75
Medelvärde perioden – 29 mars – 25 april 2020 – 78.25

Kommentar: Som redan beskrivits ovan kommer vårt inhemska semestrande, eller vår “Staycation”, bero på de restriktioner som kommer att implementeras under sommaren. Grafen visar tydligt på att intresset har ökat oerhört mycket för just Hemester och vi kan anta att svenskarna i detta nu överväger alternativ för sin semester hemma sommaren 2020.

Utomhusaktiviteter i fokus

Det har sagts lite skämtsamt att ett av symptomen för Covid-19 är en oväntad lust att vistas utomhus och gå ut och upptäcka. Det må vara ett skämt men även Folkhälsomyndigheten har uppmuntrat människor att vistas utomhus så länge man håller avstånd och det är svårt att tänka sig en bättre plats att vistas utomhus på än just i Sverige.

Det är föga förvånande att söktrenderna för flygresor, tågresor och kryssningar har droppat markant. Däremot kan vi se att tendenserna för utomhusaktiviteter och naturupplevelser ökar, i alla fall jämfört med samma period (april) föregående år. Ett praktexempel på detta är vårt sökande på “Naturreservat”

Naturreservat – Sökvolym – 12100/månad

Söktrend - Naturreservat

Mätvärden för graf

22-28 april 2018 (28/100)
21-27 april 2019 (55/100)
19-25 april 2020 (97/100)

Medelvärde perioden – 1 april – 28 april 2018 – 32.75
Medelvärde perioden – 31 mars – 27 april 2019 – 42.25
Medelvärde perioden – 29 mars – 25 april 2020 – 89.25

Kommentar: Det är för “Naturreservat” som vi kan se den absolut största trenden i svenskars sökande efter aktiviteter. När tätorter dras med restriktioner är det kanske inte så konstigt att folk söker sig bort från städerna och till naturen.

Friluftsliv – Sökvolym: 1900/månad

Söktrend - Friluftsliv

Mätvärden för graf

22-28 april 2018 (56/100)
21-27 april 2019 (37/100)
19-25 april 2020 (74/100)

Medelvärde perioden – 1 april – 28 april 2018 – 46.75
Medelvärde perioden – 31 mars – 27 april 2019 – 49.5
Medelvärde perioden – 29 mars – 25 april 2020 – 70.25

Kommentar: Sökningar för friluftsliv är också på tydlig uppgång om man ser till medelvärdet. Detta är givetvis en generell term och kan innebära många olika saker, vi har även sett att intresset har ökat för sökningar för butiker som tillhandahåller utrustning för just friluftsliv. Trenden är således tydlig och vi är övertygade om att många svenskar har ambitionen att vara ute i skog och mark, om vädret så tillåter.

Vandring – Sökvolym: 2900/månad

Mätvärden för graf

22-28 april 2018 (33/100)
21-27 april 2019 (45/100)
19-25 april 2020 (48/100)

Medelvärde perioden – 1 april – 28 april 2018 – 33.75
Medelvärde perioden – 31 mars – 27 april 2019 – 40
Medelvärde perioden – 29 mars – 25 april 2020 – 43.25

Kommentar: Vandring är en aktivitet som också skjutit i höjden för säsongen. Jämfört med tidigare år under samma period kan vi se att folks intresse för vandring är något som inte bara beror på det fina aprilvädret. Ännu mer tydligt blir det om vi tittar på vårt sökande efter “Vandringsleder” (Se nedan)

Vandringsleder – Sökvolym: 3600/månad

Söktrend - Vandringsleder

Mätvärden för graf

22-28 april 2018 (27/100)
21-27 april 2019 (35/100)
19-25 april 2020 (67/100)

Medelvärde perioden – 1 april – 28 april 2018 – 22
Medelvärde perioden – 31 mars – 27 april 2019 – 35
Medelvärde perioden – 29 mars – 25 april 2020 – 76

Kommentar: Om intresset för vandring ökat är det inte konstigt att “Vandringsleder” också har ökat. Nya såväl som erfarna vandrare vill säkerligen hitta passande vandringsleder för sin första tur eller för att vidga sina vyer. Om vandringen sker i anslutning till där man bor eller om man reser bort för att vandra får tiden utvisa, men vi kommer säkert att se en hel del vandrare i sommar så glöm inte karta och kompass (GPS).

Destinationer för hemester

När det kommer till destinationer inom Sverige som svenskarna söker på så ser vi inga direkta ökningar på någon av de destinationer som vi har testat. Vanliga sommardestinationer som Västkusten, Gotland, Lappland och Höga Kusten ligger alla på liknande nivåer, eller lägre, jämfört med föregående år. Detta kan ha att göra med att man ännu inte vågar planera något utanför den region som man bor i, då Folkhälsomyndighetens rekommendation är att inte resa inom landet om det inte är nödvändigt.

Lappland: Sökvolym 8100/månad

Söktrend Lappland

Mätvärden för graf

22-28 april 2018 (53/100)
21-27 april 2019 (39/100)
19-25 april 2020 (31/100)

Medelvärde perioden – 1 april – 28 april 2018 – 27.25
Medelvärde perioden – 31 mars – 27 april 2019 – 42.5
Medelvärde perioden – 29 mars – 25 april 2020 – 29.25

Kommentar: Som man kan se i grafen ovan har intresset för Lappland visserligen gått ner från föregående år men ligger ändå högre än samma period 2018.

Höga Kusten: Sökvolym – 22 200

Höga kusten - Google Trends

Mätvärden för graf

22-28 april 2018 (23/100)
21-27 april 2019 (19/100)
19-25 april 2020 (30/100)

Medelvärde perioden – 1 april – 28 april 2018 – 24
Medelvärde perioden – 31 mars – 27 april 2019 – 21
Medelvärde perioden – 29 mars – 25 april 2020 – 22.75

Kommentar: Likt för grafen över Lappland kan vi för Höga Kusten inte se ett varken ökande eller minskande intresse om vi jämför med samma perioder under tidigare år. Intresset för specifika destinationer kommer med stor sannolikhet öka om och när FHM:s rekommendationer tillåter att vi kan resa inom landet igen.

Avslutande reflektioner

I skrivandes stund är Sverige ett av världens friaste länder, tack vare regeringens strategi att försöka undvika stänga ner landet och sätta invånarna i karantän. Denna frihet kommer dock med ett ansvar, ett ansvar att följa de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har gett och kommer att ge oss. Denna artikel ska inte ses som en uppmuntran till att boka resor inom Sverige för att maxa sin “hemester” redan nu, för att intresset för många aktiviteter ser ut att öka. Det kommer inte bli trångt i skogen, tro oss, vi är en SEO-Byrå i Norrland, det finns skog så det räcker i Sverige för att vi ska kunna hålla avståndet till varandra.

Om det kommer att komma utländsk turism till Sverige låter vi vara osagt, detta kommer bero mycket på de restriktioner som ges och hur pandemin utvecklar sig till sommaren. Om inresetillståndet hävs till sommaren, kommer vi av allt att döma få en tillströmning av utländska turister, vars intresse för semestrande i Sverige inte verkar ha gått ner, snarare tvärtom.
Lägg därtill att utbudet av andra destinationer, som precis har öppnat, eller kommer öppna upp, innebär en större osäkerhet, då dessa kan komma att återinföra restriktioner om det visar sig att de öppnar upp samhällena för snabbt. Sverige kan därför uppfattas som ett säkrare resmål där problem med eventuella ombokningar eller oväntad ny karantän kan undvikas. För att inte tala om Stockholm som enligt Jan Albert, Professor i Smittskydd, kan komma att vara en relativt säker plats i Sverige om flockimmunitet uppnås.

Oavsett hur det kommer se ut i sommar tror och hoppas vi att folk kommer följa rekommendationerna som ges, att vi hemestrar under ansvar och att vi gör det bästa av en svår situation.

Vi önskar er alla en riktigt trevlig hemester!

 

Anders Bohman

Senior SEO-Specialist

Anders arbetar som SEO-specialist på kontoret i Örnsköldsvik.

Anders Bohmans profilsida

29 april, 2020

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *