Blogg & Insikter

Se Bounce Rate och annan Google Analytics-data direkt i Google Ads-gränsnittet

Som SEM-specialist är man alltid ute efter att ha så mycket data som möjligt vid fingertopparna för att kunna fatta rätt beslut som driver kontots utveckling åt rätt håll.

I Google Ads-gränssnittet finns mycket av den datan att tillgå “out of the box”: visningar, klick, kostnader och mätpunkter som kombinerar dem (kostnad/klick, klickfrekvens, visningsandel av olika slag etc.) är några av alla datapunkter som du som kontoansvarig kan vrida och vända på utan att behöva implementera någon typ av spårning på din sajt, eller göra någon koppling mellan Ads och andra verktyg.

Nästa naturliga steg är att implementera någon typ av konverteringsspårning, vanligtvis med hjälp av Google Conversion Tracking eller genom att koppla ihop sitt Google Analytics med Google Ads, vilket Mimmi har gått igenom i en tidigare bloggpost. Det finns flera fördelar med att använda Google Analytics för konverteringsspårning:

  • man får möjlighet att jämföra Google Ads-annonseringen med andra trafikkällor på ett rättvist sätt
  • det är mer flexibelt i vad som går att mäta som konverteringar
  • man kan dyka djupare i analysen av hur Ads-kontot presterar med hjälp av Analytics, som ju ger dig information om hur användaren beter síg på din sajt efter att den klickat på din annons

Redan genom att sätta upp kopplingen till Ads kan du i ditt Analytics-gränssnitt ta del av den här datan, men när man sitter och arbetar i Ads-kontot kan det kännas omständligt att ständigt byta fram och tillbaka mellan de båda verktygen. Vad många missat är dock att man kan få in vissa Analytics-mätvärden i Google Ads för att lättare kunna optimera efter dem.

Det görs genom att i ditt Ads-konto klicka på “Verktyg och inställningar” (skiftnyckeln uppe i högra hörnet), därefter på “Länkade konton“ och sedan klicka på “Detaljerad information” under Google Analytics. Där kan du se vilka Analytics-egendomar som är ihopkopplade med ditt Ads-konto. Under rubriken “Visningar” kan du se vilka vyer som är kopplade, och klickar du på pennan som tar dig till redigeringsfunktionen för vyn kan du där aktivera funktionen “Importera mätvärden för webbplatsen”.

Genom att aktivera denna funktion får du möjlighet att analysera Analytics-mätpunkter som Bounce rate (avvisningsfrekvens), sidor/besök, genomsnittlig sessionstid och andel nya sessioner direkt i dina grafer och tabeller i Google Ads.

Att kunna utvärdera sina kampanjer och sökord med hjälp av denna data utan att behöva dra ut data i Excel-ark eller korsköra den i andra tredjepartsverktyg är väldigt smidigt och starkt rekommenderat för de som har sitt Google Ads-konto kopplat till Google Analytics, men ännu inte slagit på “Importera mätvärden för webbplatsen”-funktionen.

Karl Lindgren

SEM-specialist

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *