Blogg & Insikter

Vad kan vi lära oss av ehandelsundersökningen?

Vår undersökning som svarats på av 100 svenska ehandlare kan ge oss en glimt av hur man ser på saken som kund till en SEO-byrå, eller som någon som valt att inte vara kund. Här är några lärdomar vi drar ur undersökningen.

Till att börja med ska vi komma ihåg att det handlar om 100 ehandlare. Det är ett för litet urval för att vara representativt för ehandel i stort. Undersökningen är därför egentligen bara en mätning av hur dessa 100 ehandlare ser på SEO och SEO-bolag. En annan sak att komma ihåg är att i det mesta så mäter inte undersökningen faktiska siffror (annat än på frågan om hur stor investering man gör) utan den mäter ehandlarens upplevelse. Vi tyckte att det var något som var mycket mer intressant, därför valde vi till exempel att inte fråga hur stor procent av kunder som kom från SEO utan med en mjukare skala, få till många.

Att delta i samtalet är bra

Innan vi pratar om det så kom ihåg att vi här inte alls mäter huruvida någon förtjänar förtroende eller om någon faktiskt är bra på något utan det är ett mått på hur man, bland dessa 100 ehandlare, uppfattas. Vi drar rätt snabbt slutsatsen att den som deltar i diskussionen får förtroende. De företag som utmärker sig positivt i undersökningen, på den här frågan och även de andra, är sådana som aktivt pratar med ehandlare, om ehandel.

Top Dog som fått 27 ehandlares förtroende har på senare tid ofta synts i diskussionerna, aktivt deltagit i forum och på Facebook, Christian Rudolf (grundaren) är dessutom krönikör i Dagens Media. Företaget är det som funnits kortast av de fyra mest välrenommerade företagen i undersökningen men en aktiv satsning på att diskutera och delta har redan gett ett gott rykte. Search Mint som fått 30 av ehandlarnas förtroende är också ett ungt företag men VD och grundare Magnus Lundin är långt från okänd i ehandelskretsar, bland annat genom att starta och driva unconferencen Emeet har han satt sitt namn på kartan.

Pineberry med 45 ehandlares förtroende och deras VD, Michael Wahlgren, har länge haft ett grundmurat rykte hos ehandlare. Med  inte mindre än 81 inlägg om sökmotoroptimering och sökordsannonsering på egna bloggen Sokmotorkonsult.se och ett återkommande sponsorskap på Emeet är Pineberry nog den SEO-byrå som lägger mest energi på att skapa och sprida innehåll om SEO. Vi själva, Brath, med 60 av ehandlarna som angivit att de har förtroende för oss, är nog de enda som kan anses mer aktiva än Pineberry när det gäller samtal med ehandlare och andra sökintresserade på nätet. På Ehandel.se, SEO-forum, Twitter och Facebook deltar vi i samtalet kontinuerligt.

Det som kanske är det mest talande exemplet kommer faktiskt efteråt när Pierre-Emil Chantereau (Jajja) på Facebook utbrister “Fan vad vi måste bli bättre på att kommunicera på nätet.” Jajja är förmodligen det största SEO-företaget i Sverige idag men de har inte lyckats fånga ehandlarnas förtroende.

Framtida investeringar på SEO

Diagram över SEO-investeringar

Ungefär hälften av de tillfrågade ehandlarna satsar idag pengar på SEO. Det är inte så konstigt, ehandlarna har i princip alltid drivit på utvecklingen när det gäller marknadsföring online. Man ligger här långt före sina fysiska branschkollegor. Vad som är intressantare är att en klart större andel, 76% av de tillfrågade, planerar att göra det i framtiden.

SEO-branschen växer för varje år som går och tar tillsammans med Adwords en stor del av annonseringspengen idag. Det skulle kunna gå att dra slutsatsen att de företag som inte investerar i SEO i framtiden kommer att vara i minoritet.

Förbättringspotential för SEO-företag

En i mina ögon extra intressant fråga är vad svagheterna är inom svensk SEO. Absolut vanligaste svaret är Oseriösa aktörer. Många av de ehandlare jag möter upplever att de blir uppringda flera gånger i veckan av olika företag som vill sälja SEO. Inte så att bara för att man har telefonsäljare är man oseriös men kallsälj på telefon har varit branschstandard åtminstone bland de större företagen. Om jag får gissa är det vad som gett bilden av att det finns oseriösa aktörer i SEO-branschen. Jag upplever nämligen inte själv att det finns särskilt många kvar även om det finns några av de gamla telefonkatalogskojarna som numer brandat om sig till SEO-bolag.

Sen är det bristande transparens, långa bindningstider och höga priser som tillsammans är ungefär lika impopulärt som oseriösa aktörer. När det gäller kostnader har jag inte så många reflektioner annat är att jag kan tycka att man snarare ofta snålar lite för hårt. Är fullt medveten om att en mindre aktör har svårt att krama ur sig en större investering, oavsett vad det gäller, men jämfört med de flesta andra marknadsinsatser kan jag inte se att SEO är särskilt högt prissatt.

Långa bindingsstider och bristande transparens är något som jag och några andra, bland annat de tidigare kollegorna på Pineberry också identifierat. Det är av precis den anledningen vi valt att ha riktigt korta bindningstider (en månad) och arbeta helt transparent med kunden. Det finns förstås många som har valt en annan väg. Förmodligen är det för att vi och Pineberry har gjort just så här som siffran är lägre, förr band i princip alla aktörer upp kunder i långa kontrakt utan att “avslöja” för kunden vad man faktiskt gjorde.

Det finns förstås en hel del annat roligt att utläsa ur datan men det är de, i mina ögon, tre intressantaste punkterna.

Magnus Bråth

VD

Magnus är en av världens mest välrenommerade SEO-specialister och arbetar främst med strategi och ledning på Brath AB.

Magnus Bråths profilsida

4 januari, 2015

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *