Blogg & Insikter

Varför det är en bra idé att satsa på SEO i en lågkonjunktur

Mycket tyder på att en lågkonjunktur står för dörren och med den infinner sig ofta en oro för många företagare. Det är inte ovanligt att företag försöker “spara in” på marknadsföringen, eftersom köpkraften minskar. Vi ska i denna artikel reda ut varför detta är en riktigt dålig idé och varför man bör satsa på SEO i en lågkonjunktur istället.

Det brukar sägas att annonsbranschen brukar vara den bransch som först brukar känna av konjunkturen då företag ofta tidigt drar ner sin annonsbudget inför tuffa tider. I Forbes skrev man redan i september 2019 om detta och vilka positiva konsekvenser det kan medföra för de företag som ser möjligheterna i att investera och utöka sin marknadsföring. Bland dessa företag nämns, Pizza Hut och Taco Bell, som både tog stora marknadsandelar från McDonalds under början av 90-talet. Eller Amazon som under den senaste finanskrisen 2009 ökade sin försäljning med 28 %.

Det vanliga är dock att inte utöka sin marknadsföringsbudget inför och under en lågkonjunktur, utan snarare tvärtom. Förmodligen gör man detta för att man ser marknadsföring som en kostnad.
Vi anser istället att man som företagare ska se en lågkonjunktur som en möjlighet, en möjlighet att flytta fram sina positioner gentemot sina konkurrenter. Vi kommer därför i denna artikel prata om hur man kan göra detta med hjälp av Sökmotoroptimering.

Micael Dahlén, författare, skumtomte-ätare och ekonomiprofessor vid Stockholms handelshögskola menar att det är en dålig idé att företagare drar ner på sin marknadsföringsbudget varje gång en lågkonjunktur stundar.
Dahlén hänvisar till studier, som både utförts i Sverige, så väl som utomlands att man istället bör satsa på sin marknadsföring när konjunkturen pekar nedåt.
“Studier visar att företag som satsar under en lågkonjunktur får mest utväxling när det vänder och har då tillskansat sig ett stort försprång.”

Dahlén menar även på att man istället kan fokusera på att bygga upp sitt varumärke, att så de frön som man sedan ska skörda när konjunkturen vänder uppåt.

Man bör därmed se marknadsföring som en investering och inte en kostnad. Däremot så är det viktigt att investera rätt, speciellt när det handlar om en lågkonjunktur och människors köplust kan komma att svikta, då vill man ogärna satsa sina pengar på riskfyllda marknadsföringsåtgärder som är svåra att mäta och endast verkar på kort sikt.

Att optimera sin sajt för sökmotorer är egentligen en god idé i vilken konjunktur som helst. Vi vill i denna artikel visa på att varför det är särskilt bra idé under en lågkonjunktur.

Varför ska man då satsa på SEO under en lågkonjunktur?

Vi har här nedan samlat de viktigaste anledningarna, som vi ser det, till att man bör investera i SEO både före och under en lågkonjunktur.

  • SEO är kostnadseffektivt och leder till hög ROI

Det brukar heta att SEO är “gratis” men så är det inte riktigt. Man kan som sajtägare visserligen sköta sin SEO själv men det kommer då ta tid och fokus från andra arbetsuppgifter. I en lågkonjunktur handlar det om att jobba smart och investera rätt. Effektivisera om man så vill. Bra SEO kostar pengar och vill man se riktiga resultat, det vill säga att ranka på sökord som konverterar, bör man anlita någon som vet vad de gör och kan arbeta strategiskt för att förbättra och/eller behålla de rankingpositionerna som genererar organisk trafik.
SEO är dock inte dyrt, inte jämfört med andra marknadsföringskanaler och man får mycket för den relativt lilla investering som man gör. Det är viktigt att se till vilken typ av trafik som genereras med hjälp av sökmotoroptimering. Relevant trafik där den som söker på just det du har att sälja, förmodligen, är intresserade av just det här precis i detta ögonblick. Detta leder i sin tur till fler konverteringar och mer försäljning. Detta sammantaget gör att vi anser SEO vara en kostnadseffektiv marknadsföringsåtgärd.

  • SEO är en långsiktig investering

Det kan ta tid att se resultat när man precis har börjat med att optimera sin sajt men när man väl har fått snurr på sin sökoptimering kan man skörda frukten av sitt SEO-initiativ under lång tid framöver. Anledningen till att det tar tid är att SEO handlar mer och mer om att bygga upp ett förtroende i Googles ögon, detta arbete är ett pågående sådant som måste fortgå.
Man brukar säga att det kan ta flera månader innan man kan se resultat av sitt SEO-initiativ (beroende på bransch och konkurrens). Men bara för att man nått till toppen innebär det inte att arbetet tar slut där. Man kan säga att när man väl rankar högt på Google är det lättare att behålla sina positioner än det är att komma dit från början, eftersom man då byggt upp ett förtroende över en längre tid. Det är dock ingen garanti att man alltid kommer inneha topp positionerna. Man bör därför alltid leta efter förbättringsåtgärder och hänga med i Googles uppdateringar för att inte komma efter sina konkurrenter.

  • SEO är mätbart

En annan av de positiva fördelarna med SEO är att man lätt kan se vad man får för sin marknadsföringsbudget. Det talas mycket om rankingpositioner men det viktiga är egentligen hur mycket organisk trafik som genereras och hur mycket försäljningen ökar. Detta är lätt att se då både SEO-konsulter och företagen har tillgång till samma data i Google Analytics. Om man jämför detta med andra marknadsföringsåtgärder är detta inte lika mätbara, det är exempelvis svårt att veta om en annonskampanj på tv har gjort så att fler potentiella kunder besöker din webbplats. SEO är därför ett av de mest mätvänliga marknadsföringsåtgärderna man kan arbeta med.

  • SEO inger stort förtroende (på grund av det organiska sökresultatet)

De flesta som använt Google vet med sig att annonser oftast visas högst upp i SERP:en. Människor är i allt större utsträckning medvetna om hur Googles algoritm fungerar och därmed litar på att Googles organiska resultat kommer ge dem det som de söker efter.
Detta har gjort att det organiska sökresultatet inger stort förtroende för de som söker. Man kan till och med sträcka sig så långt att ranka högt i sökresultatet ger en inofficiell kvalitetsstämpel av Google, att det som du erbjuder är relevant och går att lita på. Detta är även viktigt när man arbetar mot att stärka sitt varumärke, vilket man också kan göra genom Sökoptimering.

  • SEO är varumärkesbyggande

Precis som Micael Dahlén menar, bör man i en lågkonjunktur fokusera på att bygga sitt varumärke och uppbyggnaden av detta.
Google lägger mer och mer vikt vid varumärkeskännedom. Ett välkänt varumärke har ofta högre förtroende hos Google, vilket kan påverka rankingen. Man kan dock använda Google till att bygga upp sitt eget varumärke och öka kännedomen om sitt varumärke. Detta kan man göra genom att använda sitt varumärke i titlarna så att de syns i sökresultatet. Detta kan leda till att de som söker associerar just dig och ditt varumärke med vissa produkter. Detta blir extra tydligt om företaget i fråga kopplas ihop med en specifik produkt. Om fler sedan börjar söka på just ditt varumärke tolkar detta som en positiv signal, vilket påverkar rankingen såväl som varumärket positivt.
Starka varumärken som känns igen har alltid en fördel gentemot relativt okända varumärken i SERP:en. Detta beror på att både den som söker och Google själva känner sig trygga med det som känns igen sedan tidigare. Det är också en av anledningarna till att det tar tid att förtjäna Googles tilltro.

Det råder hög konkurrens inom sökmotoroptimering

Vi som arbetar med sökmotoroptimering vet med oss att det råder hög konkurrens om topp-placeringarna i Googles sökresultat för kommersiella sökord. I vissa, extra konkurrensutsatta, branscher kan det ibland kännas helt omöjligt att slå sig in. Speciellt nu då sökresultatsidan i större utsträckning än innan fokuserar på annonser.

Den kanadensiske hockeyprofilen Wayne Gretzky sa: “Skate to where the puck is going, not where it has been”. Med detta vill vi ha sagt att det i en lågkonjunktur kan öppna upp nya ytor för den som är uppmärksam. När andra drar ner sin marknadsföringsbudget skruvar du upp och tar över viktiga positioner.

Många känner säkert till hur viktigt det är att ranka på Googles förstasida för att generera organisk trafik. Tidigare brukade man i SEO-kretsar skoja om att andra sidan på Google är det bästa stället att gömma lik på, då ingen någonsin hittar dit. När konkurrensen nu är ännu mer påtaglig i SERP:en, då annonser, featured snippets (position zero), bilder och video ofta visas över de organiska sökresultaten, har det blivit än mer viktigt att ranka på Googles förstasida. I en lågkonjunktur, förutsatt att företag drar ner på sin budget för SEO, kommer sökresultaten i vissa branscher luckras upp och fler möjligheter kan komma att finnas för den som tar chansen, så gå dit pucken är på väg.

SEO blir allt mer populärt – Oavsett konjunktur

Ni som följer bloggen vet med er att Google Trends är ett mycket användbart verktyg för att se söktrender och skaffa sig ett hum om vart vindarna blåser. Vi har därför jämfört hur trenderna ser ut för marknadsföringsåtgärder såsom “Sökmotoroptimering” (Blå graf), “Marknadsföring i sociala medier” (Röd graf), “E-postmarknadsföring” (Gul graf), och “Influencer Marketing” (Grön graf).

Om vi ser hur trenden för sökningar på olika marknadsföringskanaler sett ut de senaste åren i Sverige, ser vi följande trend enligt Google Trends från 2004, det vill säga innan börskraschen 2007. Sökmotoroptimering påverkades inte nämnvärt av finanskrisen, däremot var andra marknadsföringskanaler, som innan 2007 bubblade lite, inte fått lika stort genomslag.

Sökningar om SEO i Sverige

Om vi sedan tittar på världen i stort kan vi se liknande trend.

Söktrend för SEO

Sökmotoroptimering har, trots både lågkonjunktur och högkonjunktur går starkt framåt.
Man ska dock inte dra alltför stora växlar av detta men det kan ge en liten inblick i hur man i Sverige och världen har fått upp ögonen för sökmotoroptimering.

SEO-branschen står sig bra i en lågkonjunktur

Som vi har sett i denna artikeln är det inte ovanligt att marknadsföringsbudgeten krymps när konjunkturen vänder nedåt.
Vi som arbetar i SEO-branschen vet dock med oss att många företag är smarta när det kommer till sin sökmotoroptimering. SEO är ofta den utgiftspost som företagen inte drar in på i första hand, då många vet med sig att den organiska trafiken konverterar bra och är kostnadseffektiv. Vi vill också tro att många företag också tänker långsiktigt och ogärna vill tappa sina positioner, då de vet med sig att efter regnet kommer solsken och då vill man helst inte stå med positionerna nere när konjunkturen vänder uppåt.

Anders Bohman

Senior SEO-Specialist

Anders arbetar som SEO-specialist på kontoret i Örnsköldsvik.

Anders Bohmans profilsida

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *