Blogg & Insikter

SEO – Search Engine Opimization

Hjälper företag att synas på sökmotorer – “In sight in mind – out of sight out of mind”

Inom SEO – Search Engine Optimization, eller Sökmotoroptimering som det ibland kallas på svenska, jobbar man med de organiska resultaten i sökmotorerna. Här använder man sig inte av annonser eller sponsrade länkar.

Detta är en ny bransch som utvecklas i rasande fart. Sökmotoroptimeraren får kontinuerligt anpassa sig efter ökade krav på kvalitet från sökmotorerna. För att lyckas med SEO idag måste man se det utifrån hur en besökare upplever sidan. Viktiga delar är hur man sätter rubriker och hur relevanta inlänkarna är.

Alla steg inom SEO är väldigt komplexa och det krävs finslipad kunskap för att bli en riktigt bra sökmotoroptimerare. Detta är tänkt som en kort och förenklad genomgång av stegen.

SEO – olika steg

Inom SEO finns det tre delar: Analys, OnPage och länkstrategi. Analysdelen gör man för att försöka hitta de söktermer som blir mest lönsamma. Här undersöks möjlig return of investment, konkurrenter och relevans i söktermer. Inom OnPage ser man vad som kan förbättras på hemsidan; sidornas rubriker, textkvalitet, navigering etc. Slutligen tittar man på länkstrategi – länkar till din sida. Detta är en av de viktigaste delarna för en lyckad sökmotoroptimering.

Analys – hitta rätt sökord eller sökterm

Detta är väldigt komplext. Man får själv avgöra hur mycket tid man vill och kan lägga på analysdelen.

Sökvolym
För att hitta bästa möjliga sökord eller sökterm så börjar man med att titta på sökvolymen. Google har ett sökordsverktyg, Google AdWords, där man enkelt kan undersöka hur många sökningar som görs på ett sökord/sökterm.

Relevans
Nästa steg är att se om just den termen eller sökordet är relevant. Det måste vara relevant för just den produkten eller tjänsten som säljs alt. erbjuds. Som regel kan man tänka att sökord som är så nära produkten som möjligt kommer att konvertera bäst. (Konvertering = när en besökare gör det du vill att den ska göra på din sida, tex bokar en resa, köper en produkt). Om tex sidan erbjuder designade tapeter, så är sökvolymen större på sökordet inredning, men söktermen köp tapeter eller designade tapeter kommer att konvertera bättre.

Konkurrens
När sökord är valt utifrån sökvolym och relevans så bör man även titta på konkurrensen. Ju högre konkurrens desto svårare och mer tidskrävande att lyckas. Här får man bedöma om det är värt att fortsätta eller om man istället ska hitta andra sökord med mindre konkurrens. För att göra en enkel utvärdering om konkurrensen så kan man göra en sökning av sökordet på Google, sen titta på siterna med bäst resultat och gå igenom PageRank, arbetet de gjort OnPage och se hur många och hur bra inlänkar de har.

OnPage
Detta gäller arbetet på siten i fråga. Här gäller det att se till att sökmotorer, tex Google, kan förstå vad varje sida handlar om och utifrån det indexera siten rätt. Det går inte att hoppa över delar eller att försöka lura Google, de känner igen fusk, så gör detta noggrant .

Generell OnPage

Gäller hela siten. Detta bör tänkas på:

 • Använd enkel navigering. Det ska vara, lätt att hitta till alla sidor på siten
 • Använd unika titlar, rubriker och texter på alla sidor
 • Undvik för mycket Javascript och flash (särskilt i navigering)
 • Använd en tydlig struktur (hierarki) på sitens sidor och kataloger
 • Använd unik och enkel url på varje sida
 • Visa inte samma innehåll på flera sidor
 • Undvik för mycket länkar på en sida (100 som max)
 • Undvik för djup hierarki, ha få klick till det egentliga innehållet
 • Ha tillräckligt med text på sidorna
 • Ha tillräckligt mycket sidor
 • Försök inte optimera en sida mot för många sökord, använd istället flera olika sidor

Specifik OnPage

Gäller en viss sida. Försök att ha med sökordet i följande:

 • Titel
 • H1
 • H2-H6
 • Brödtext
 • Fetstil
 • Kursivstil
 • Alt-texter i bilder
 • I interna länkar till sidan
 • I meta description (ofta är det detta som syns i sökresultatet)
 • I meta keywords (notera dock att Google struntar i detta)

Utöver det ovan nämnda finns det tre punkter som är viktiga att ta upp. Gör man inte detta rätt kan det leda till straff eller filter av olika slag.

 • Kopiera aldrig texter andra skrivit
 • Dölj inte innehåll för besökare som du visar för sökmotorer
 • Undvik Meta Refresh

 

Länkstrategi

Detta är den viktigaste delen inom SEO för att ranka högt i sökmotorer. Det gäller att ha många inlänkar med bra kvalitet och relevant innehåll till en sida på ett så naturligt sätt som möjligt. Detta är komplicerat och mycket tidskrävande arbete. Det finns olika faktorer för hur Google värderar länkar.

 • Dessa faktorer ökar värdet:
 • inlänk från en sida som i sin tur har många och bra inlänkar
 • inlänk från en sida med relevant innehåll
 • inlänk där texten närmast länken är av relevant innehåll
 • inlänk från en sida med samma språk
 • Inte ha inlänk från en sida som redan är kopplad med andra länkar mot andra sidor
 • inlänk med relevant ankartext. Google mäter landningssidans innehåll med länktexten .
 • inlänk från en sida som inte har för många utlänkar
 • länkens placering är viktig. Bäst med länk i text.
 • inlänk från en sida med egna inlänkar från sidor som Google har starkt förtroende för.

Man ska dock inte bara följa detta maniskt. Länkarbetet går ut på att skapa länkar på ett så naturligt sätt som möjligt. Det ska vara varierande länkar. Länktexten får inte vara samma på alla länkar, trots att den är viktig för att bestämma positionen. Länkar ska komma lite sporadiskt, de får inte komma alla på en gång och inte från bara en typ av site.
Pagerank
Ordet pagerank kommer från Lawrence Page, en av Googles grundare. För att avgöra hur starka länkar är kan man titta på sidans pagerank. Det är ett mått på hur viktig en sida är på internet. En sida med hög pagerank har många inlänkar från relevanta och starka sidor. En högt rankad sida ger mycket kraft till den sida den länkar till.

Sökmotorkonsulter

Mycket kan man göra själv, men om det inte finns tid eller kunskap så finns det experter inom SEO som du kan anlita. Det finns många aktörer av olika klass. Var noga med ditt val och gå inte bara på priset – det viktiga är kvaliteten på det som levereras.

Aaron Axelsson

Head of SEO / Vice VD

Aaron jobbar som Head of SEO på Brath sedan 2014 och ansvarar för kvaliteten på våra SEO-tjänster

Aaron Axelssons profilsida

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *