Blogg & Insikter

Vilken lön har man som sökmotoroptimerare?

Är det bättre att ha kundkontakt än att vara i Götaland i SEO-branschen? Vad tjänar en arbetsledare inom SEM? Vi har fått in data från vår branschundersökning för alla som arbetar med sökmarknadsföring.

Är du intresserad av 2018 års undersökning hittar du den här.

Vi har fått in data från branschundersökningen och är sugna på att dela med oss. Totalt har vi fått in 54 svar vilket förstås inte är ett riktigt statistiskt underlag. Jag är dessutom övertygad om att det finns en övervikt mot seniorer snarare än juniorer i undersökningen. Ett bra exempel på det är att hela 46% har arbetsledande befattningar. Det här beror på de kanaler vi har att nå sökmarknadsförare och säkert också att mer seniora inom SEO och SEM är mer aktiva där vi som gjort undersökningen finns.

Undersökningen är spridd i de kanaler vi kan, vår blogg, Twitter, Facebook och Linkedin. En viss annonsering gjordes på Facebook riktad mot användare som finns i branschen. Endast ett svar per person har accepterats.

Så ser resultaten ut

Till att börja med så har vi inte sorterat på SEM och SEO. Vi har inte riktigt data för att berättiga det idag, gränsen är luddig då många arbetar med båda och vi har nått klart fler inom SEO än SEM vilket skulle göra en urvalsgrupp väldigt fattig. Vi kan mycket väl återkomma med det i framtiden däremot.

Snittlöner inom SEO och SEM

Snittlöner inom sökmarknadsföring

Snittlönen i hela vår undersökning landade på 38944 kronor per månad (brutto). Intressantast här är väl kanske att år i branschen ser viktigare ut än om man har en ledarroll eller inte. Svealand sticker också ut med klart högre löner (det gjordes ett försök att separera ut Stockholm men så stor andel av de som svarat på enkäten i Svealand var i Stockholm att det inte gick att göra två grupper).

 • <5 år 32.670 kr/mån brutto
 • 5+ år 45.469 kr/mån brutto
 • Götaland 37.750 kr/mån brutto
 • Svealand 42.238 kr/mån brutto
 • Norrland 35.878 kr/mån brutto
 • Ledarroll 42.806 kr/mån brutto
 • Inte ledande 36.015 kr/mån brutto
 • Kundkontakt 39.675 kr/mån brutto
 • Inte kundkontakt 37.483 kr/mån brutto

Hur stor är chansen att man stannar på jobbet?

En datapunkt jag tyckte var oerhört intressant är hur många som är sugna på ett nytt jobb och hur många som får erbjudanden om det. Från vad vi kan se hos de marknadsförare som svarat på vår enkät är trycket efter personal i branschen oerhört. Totalt har 80% av alla som svarat på undersökningen erbjudits jobb under det senaste året

Andel som vill byta jobb inom SEO/SEM

Det skiljer väldigt mycket på hur gärna folk byter jobb, i Norrland vill man alls inte byta medan Svealand och de med färre år i branschen gärna byter. Generellt ser det ut som att ju mer senior man är, desto mindre vill man byta jobb (vill inte gå i god för någon kausalitet här).

 • <5 år 59% har funderat på att byta jobb
 • 5+ år 19% har funderat på att byta jobb
 • Götaland 26% har funderat på att byta jobb
 • Svealand 63% har funderat på att byta jobb
 • Norrland 9% har funderat på att byta jobb
 • Ledarroll 25% har funderat på att byta jobb
 • Inte ledande 50% har funderat på att byta jobb
 • Kundkontakt 35% har funderat på att byta jobb
 • Inte kundkontakt 45% har funderat på att byta jobb

Hur många har fått erbjudande om jobb inom SEO eller SEM?

Så många har fått erbjudande om jobb

Här kommer vad som åtminstone i mina ögon borde vara något för alla företagare och chefer i branschen att reagera på. 80% av alla i undersökningen har blivit erbjudna ett jobb under det senaste året. Mest händer det i Svealand och minst i Norrland men i övrigt ser det helt jämnt ut över hela spektrat. Det görs försök till rekrytering konstant i branschen.

Sammanfattning för branschläget 2017

Undersökningen är inte tillräckligt stor för att kunna visa något bestämt. Den stämmer väl med de jag valt att prata med mer djuplodande däremot och det stämmer också med min egen bild som byrå-ledare i branschen. Det är tydligt att det rekryteras hårt i branschen vilket naturligtvis inte är så konstigt. Branschen växer stadigt och det finns inte tillräckligt med personal. Det är också tydligt att en medarbetare med 5 år på nacken är betydligt värdefullare än en med färre år.

Specialistkunskaperna i branschen är något man får betala extra för vilket kanske är varför de mer seniora i undersökningen verkar nöjdare på sina arbetsplatser. Endast 19% av seniorerna i undersökningen funderar på att byta jobb medan hela 59% av dem med färre än 5 år branscherfarenhet funderar.

Det är också tydligt att det är stora skillnader geografiskt. Stockholm sticker ut ordentligt med både högre rörlighet och högre löner.

Hjälp till med data du också

Vi fortsätter samla in data för att till nästa år kunna ha en fylligare undersökning så om du uppskattat eller haft nytta av datan i den här artikeln ber vi dig svara på vår enkät du också. Du hittar den här.

Magnus Bråth

VD

Magnus är en av världens mest välrenommerade SEO-specialister och arbetar främst med strategi och ledning på Brath AB.

Magnus Bråths profilsida

23 april, 2017

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *