Blogg & Insikter

ALT-texter – Att synas i Google bildsök

Bildsök har blivit alltmer viktigt för Google och under 2018 rullade man ut en ny design med nya funktioner för både desktop och mobila bildsök. Denna artikel vill visa vikten av att optimera bilder på sajten genom att implementera bra, beskrivande ALT-texter för sajtens bilder.

Att ha sidor med bildinnehåll är något som är extremt viktigt för en bra användarupplevelse. En sida med enbart text kan uppfattas som stel och inte alltför inspirerande för de flesta besökare. Det finns otaliga användningsområden för bilder men vi har valt att fokusera på bilder utifrån ett SEO-perspektiv, där bilder med fördel kan användas till att driva trafik till sajten och landa en och annan länk från en extern sajt. För att en bild ska kunna göra detta krävs det att en ALT-text är implementerad och vår förhoppning med denna artikel är att skapa klarhet i hur man bör gå tillväga för att optimera sina bilder och få dem att bli mer än “bara” fina bilder.

Vad är ALT-text och hur ser den ut?

För att förstå Alt-text måste vi först förstå hur sökmotorer ser bilder. Google kan i dagsläget inte tillgodogöra sig innehållet i en bildfil, den behöver därför lite hjälp på traven i form av en kod och en beskrivning av vad bilden innehåller. Då Googles bot inte kan kontrollera om bilderna stämmer överens med vad som verkligen finns på bilden, gör man ibland manuella kontroller så det är inte värt att fuska. Att fuska med den beskrivande texten kan leda till bestraffningar från Googles sida.

En ALT-text är således den text som beskriver ett innehåll på en bild.

Själva koden som ska implementeras, ALT-texten, ser ut på följande sätt:

<img src=”Bildfilen.jpg” alt=”Alt-text“>

Ett exempel på hur vi människor ser en bild:

Luftballong i Kappadokien

 

Ett exempel på hur Google ser en bild :

Exempel på ALT-text

 

Hur skriver man en bra och beskrivande ALT-text?

Det sägs att en bild säger mer än tusen ord men för Google, som inte kan se bilder på samma sätt som vi människor kan, innebär det att vi får hjälpa till med en beskrivande text.
En bra ALT-text beror i mångt och mycket på kontexten som bilden befinner sig i.
Säg att du har en generell blogg om hästar och vill lägga upp en bild på nyfödda hästar som lär sig att gå. Då kan ALT-texten med fördel vara “Nyfödda föl som lär sig att gå”. Hade bloggen istället handlat om travhästar och det är en känd häst som visas på bilden bör ALT-texten istället vara något i stil med: “Ego Boy varvar ner efter en lyckad tävling på Solvalla”

Texten bör därför inte vara alltför intetsägande. En ALT-text måste vara beskrivande, det betyder att vi ska skriva en text på just tusen ord för att beskriva bilden i fråga. Vår rekommendation är att försöka hålla ALT-texten så kort och koncis som möjligt, men ändå beskrivande så att man förstår vad det är även om man inte kan se bilden.

I en ALT-text kan man med fördel också, om möjligt, försöka få in det primära sökordet som man vill ranka för på just den sida bilden befinner sig på. Dels för att ranka i resultatet för bildsök och dels för att om sökordet finns med, behöver man inte i lika stor utsträckning ha med sökordet i själva texten på sidan. Vi vill här höja ett varningens finger för så kallad “keyword stuffing”, det vill säga när man försöker trycka in så många sökord i en text att det blir onaturligt. Detta är inte vad vi menar med att försöka få in det primära sökordet i ALT-texten. Man bör heller inte beskriva bilden med de inledande ordet “Bild av…”, detta förstår Google.

Fördelarna med att implementera en beskrivande ALT-text?

Det finns en hel rad med fördelar av att implementera beskrivande Alt-texter på sina bilder. Vissa av dessa fördelar förutsätter dock att det är ens egna bilder och inte så kallat “stock footage”. Att använda sina egna bilder i så stor utsträckning som möjligt är rekommenderat då man inte bidrar med något nytt till Googles bildsök när man använder bilder som hundratals har använt tidigare.
Nedan har vi listan några av de fördelar som vi ser med att skriva och implementera ALT-text.

  • Människor som har synsvårigheter kan tillgodogöra sig innehållet
  • Google kan tillgodogöra sig innehållet
  • Om bilden inte laddas av någon anledning kan besökarna fortfarande läsa texten av vad bilden föreställer.
  • Finns sökordet är det ett bra komplement till övriga rubriker och brödtexter
  • Bilden kan generera en inlänk, vilket stärker sajten i sin helhet
  • Bilden kan generera trafik från bildsökresultatet

Det finns som sagt en hel del fördelar med ALT-texter och med hjälp av ett CMS behöver själva implementeringen inte vara speciellt svårt heller.

Hur går implementationen till?

Att implementera ALT-texter beror helt på vilket CMS (Content Management System) som används. De flesta CMS:en har nämligen dedikerade funktioner för just implementationen av ALT-text.

Om vi tar WordPress som exempel, som är det CMS som används flitigast i världen, kan man skriva in ALT-texten i samband med att man laddar upp själva bilden i fråga.
Oavsett vilket CMS som används är det samma terminologi som används, det vill säga “ALT-text”, “Alternative-text” eller i vissa fall även “Image description” men det absolut vanligaste är “ALT-text”
Vissa bilder, såsom logotyper och i viss mån även banners där man inte kan sätta en ALT-text bör man istället skriva texten i anslutning till denna bild, exempelvis direkt under.

Det handlar inte bara om ALT-texter

Att implementera ALT-texter är inte tillräckligt för att man automatiskt ska ranka högt i Google bildsök. Många andra faktorer spelar in såsom rätt format på bilden, skala och bildens storlek. Bilder som inte är komprimerade kan nämligen göra så att sajten laddar långsamt och detta påverkar givetvis sajten som helhet på ett negativt sätt.

Om du har läst så här långt och förstått hur maskiner förstår och läser bilder har du nog också insett att ALT-texterna måste skrivas av en människa och göras manuellt för att det ska bli riktigt bra. Detta kan tyckas omständigt men det är värt mödan då Google till synes verkar pusha allt mer för sina funktioner i bild sökresultaten.

Lycka till med implementeringen av era ALT-texter!

Anders Bohman

Senior SEO-Specialist

Anders arbetar som SEO-specialist på kontoret i Örnsköldsvik.

Anders Bohmans profilsida

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *