Blogg & Insikter

Vad en favicon är och dess värde för dig som driver en sajt

I denna artikel förklarar vi vad en favicon är, vad den har för värde samt varför en favicon numera är viktigare än någonsin att implementera på sin sajt.

Vad är en favicon?

En favicon kan enkelt förklaras som den ikon som på olika vis representerar en sajt. I moderna webbläsare syns en sajts favicon till vänster på dina flikar,

favicon för flik

i koppling till dina sparade bokmärken,

Favioner för bokmärken

samt numera även på ett annat viktigt ställe, som vi kommer att återvända till lite senare i denna artikel…

Varför bör man implementera en favicon – vad är dess värde?

Historiskt sett har de största anledningarna till att implementera en favicon på sin sajt varit branding- och användarrelaterade. En favicon bidrar bland annat till att sprida en sajts/företags varumärke och gör det enklare för användarna att hitta tillbaka till din sajt när de exempelvis kryssar runt i ett hav av olika flikar.

Detta motiverar enbart i sig en implementation av en favicon på din sajt, helst om man väger nyttan mot hur enkel själva implementationen faktiskt är, men i och med vissa omständigheter kan faviconen nu tillskrivas ett ännu större värde.

En ändring av den mobila SERPen har ökat faviconens värde

Ni som har hängt med i svängarna i SEO- och SEM-världen har möjligtvis redan noterat att de mobila sökresultaten nyligen genomgått en visuell förändring. Den bakomliggande orsaken är högst sannolikt att Google optimerat för fler annonsklick genom att i högre utsträckning integrera annonserna med de vanliga sökresultaten, då detta är företagets primära inkomstkälla.

På bilden nedanför kan ni själva se hur Googles annonser numera markeras med en liten annons-ikon samt hur vanliga sökresultat istället markeras av antingen sin egen implementerade favicon eller av en generisk jordglobsvariant.

Annonser och faviconer för det mobila sökresultatet

Ändringen har lett till en rad olika konsekvenser (exakt vilka ska vi inte gå in på i denna artikel) där ett ökat värde av en sajts favicon är en av dessa.

Här är ett par fördelar som en sajt som implementerat en snygg, tydlig och unik favicon kan åtnjuta sig, jämfört med en sajt som enbart förlitar sig på den generiska faviconen:

• Ökat förtroende – helst om ert varumärke redan är relativt välkänt av allmänheten eller åtminstone inom den bransch där ni verkar

• Ökad synlighet – genom att särskilja sig från övriga sökresultat, på ett liknande sätt som är fallet vid rich snippets

• Ökad klickfrekvens (CTR) – som är en positiv effekt i direkt koppling till ovanstående punkter

• Potentiellt bättre ranking – p.g.a. den positiva användarsignal som en ökad CTR signalerar

Avslutningsvis

Vare sig du hör till skaran av webbmasters, företag eller sajtägare som redan implementerat en favicon eller ej, bör det nu åtminstone stå klart vad värdet av detta är och därmed också varför det bör göras. Ni som har ert på det torra kan glädjas åt insikten och ni övriga förhoppningsvis motiveras i nog stor grad för att snarast skrida till verket. Först då har jag lyckats uppnå målet med denna artikel!

Martin Ek

SEO-specialist

Martin arbetar som SEO-specialist på Örnsköldsvikskontoret

Martin Eks profilsida

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *