Blogg & Insikter

Kom igång med Google Ads

Vi börjar med grunderna om hur de olika delarna hänger ihop, sedan kommer vi gradvis att gå in på fler detaljer. Den här delen gäller sökkampanjer, andra kampanjtyper kommer att förklaras i en annan del.

Låt oss säga att vi precis har kommit in i Google Ads för första gången.

I kontot är det viktigt att veta att det finns olika menyer beroende på vilken nivå du ställer dig på.

Tre grundpelare i Google Ads:

  • Kampanjer
  • Annonsgrupper
  • Annonser & sökord

Kampanjer
En kampanj innehåller de övergripande inställningarna så som språk, plats och budget. Den sistnämnda är extra viktig att hålla reda på eftersom det är den som bestämmer hur mycket du kommer att kunna spendera per dag.
I kontot hittar du dina kampanjer till vänster där de kännetecknas av en symbol bredvid kampanj-namnet som indikerar vilken kampanjtyp det är.

Annonsgrupper
Annonsgrupper innehåller sökord och annonser och är således viktiga för en fungerande uppsättning av din annonsering. I en annonsgrupp kan du välja att sätta bud på annonsgruppsnivå, skapa nya annonser, lägga till annonstillägg och även lägga till specifika målgrupper. Du hittar dina annonsgrupper längst till vänster, vid klick på den berörda kampanjen.

Annonser och sökord
Annonser och sökord är väsentliga för att du ska kunna köra din marknadsföring. Det finns mycket att snacka om när det kommer till annonser och sökord, därför kommer vi att gå in djupare på dessa ämnen i nästa del. Du hittar dina annonser i den ljusare menyn till vänster under Annonser & tillägg. Sökord finner du i samma meny.

Annonstillägg
Tillägg är extra information som du kan inkludera i en annons, till exempel telefonnummer eller länkar till andra avsnitt av hemsidan. Om du söker på Google kommer du troligen att se annonser som har den här typen av information. I ditt konto hittar du annonstillägg via Annonser & Tillägg i en menyrad ovanför huvudfönstret.

Inriktningar
Det finns många sätt att göra inriktningar på i Google Ads. Du kan välja plats, språk, målgrupper, enheter, placeringar och mer. När du skapar din första kampanj kommer du att välja några av dessa inriktningar, du hittar dem sedan i den vänstra menyn.

Att analysera hur det går

Det finns två sidor som är värda att känna till när det kommer till analys.

Dels finns Översikt. Den här menyn ger en god bild av de största förändringarna och information om vad som är nytt i kontot. Den andra sidan når du genom att klicka på ”Alla kampanjer” längst till vänster, sedan på ”Kampanjer” i den ljusare menyn bredvid. I den här vyn får du information om spenderad budget, hur många klick du har fått in och kan dra slutsatser om vilken kampanj som är värd att arbeta vidare med. Du kan även ändra budget på dina kampanjer genom denna sida.

För att gå vidare med analysen kan det vara bra att titta på sökord. Det är dina sökord, som triggas av söktermer, som du i slutändan betalar för, tillsammans med dina annonser. Därför är det viktigt att utgå från dina sökord när du går igenom resultatet.

Vi kommer att gå djupare in på att analysera resultat i en senare del av denna guide.

Mimmi Sjölin

SEM-specialist

31 maj, 2019

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *