Blogg & Insikter

Google Core Update September 2019: Läs allt här!

Det har nu gått en bra bit över en månad sedan Google valt att lansera en i raden av sina beryktade core-uppdateringar av sökmotors algoritm, vilket ägde rum den 24:e september 2019.

(I kölvattnet av denna har ytterligare en core-uppdatering vid namn “BERT” hunnit rulla ut, något vi ämnar grotta ner oss i och informera om i en framtida artikel.)

Google gör ständigt små justeringar som vanligtvis går obemärkta förbi, medan en Google core-uppdatering av detta slag är något som tenderar att skaka om rejält i SERP:en.

Av denna anledning leder detta självfallet till en hel del diskussioner och analyser bland branschfolk och sajtägare världen över, där alla har som målsättning att komma fram till vilka sajter som påverkats, hur och kanske viktigast av allt – av vilken anledning.

I dagens artikel har vi tittat närmare på vad som uppmärksammats både nationellt och internationellt, samt sådant som vi själva tycker oss kunna urskilja sedan lansering.

Nationella och internationella observationer

Mycket indikerar att septembers core-uppdatering rullat ut under ett tidsförlopp av 2-3 dagar. Detta är något snabbare än vad som vanligtvis tenderar att vara fallet och värt att notera för att underlätta att identifiera om din sajt påverkats eller ej (antingen i positiv eller negativ bemärkelse).

Precis som vid core-uppdateringen i juni är det främst sajter inom segmenten pengar och hälsa (YMYL – your money, your life) som hamnat i skottgluggen. För många har detta betytt en fortsatt nedgång av ranking (och därför även organisk trafik), men det skvallras också friskt om sajter som återhämtat sig en hel del i.o.m. september-uppdateringen.

Detta tyder rimligtvis på att Google fortfarande inte är helt nöjd med utfallet av junis uppdatering och att man därför valt att backa bandet ett aning på vissa punkter, för att på så vis hitta en bättre balans.

Andra har noterat att sajter med starka länkprofiler och/eller fantastiskt innehåll sett ökad organisk synlighet, något som knappast känns som en speciellt banbrytande insikt med hög wow-faktor.

Våra egna observationer

Även vi på Brath tycker oss kunna urskilja att septembers core-uppdatering är sammanflätad med den tidigare “Medic”-uppdateringen, samt liknande uppdateringar i samma anda. De sajter som drabbats hårdast verkar återigen kunna kopplas ihop med undermåliga förtroendesignaler.

Inom internationella SEO-kretsar talar man här om brist på E.A.T. – vilket står för “Expertise”, “Authoritativeness” och “Trustworthiness” (på svenska översatt till “Expertis”, “Auktoritet” och “Trovärdighet”). Septembers core-uppdatering verkar dock inkludera fler segment än de som innefattas av YMYL-akronymen – i en betydligt större omfattning än innan.

Det betyder att det numera är av betydande vikt att bygga upp ett förtroende hos Google, vilken typ av sajt du än driver. Självfallet är detta fortfarande mera kritiskt för vissa sajter än andra (beroende på inriktning), men själva grundregeln förblir densamma.

Vi tycker oss också se att bristande innehåll och höga laddningstider skulle kunna ha ett finger med i spelet för de sajter som upplever försämrade resultat, även om detta såklart rör sig om redan vedertagna rankingsignaler.

Sammanfattningsvis…

Kan du tydligt se att din sajt tappat betydande mark strax efter den 24:e september (sökord droppat / organisk trafik försämrats) har den med stor sannolikhet påverkats negativt av septembers core-uppdatering.

Försämrad ranking efter den 24:e september 2019

Om så är fallet är vårt råd till dig att börja gräva i din sajts innehåll, förtroendesignaler och hastighet, för att försöka identifiera uppenbara problematiker inom något/några av dessa områden.

Innehåll är som vanligt av yttersta vikt och det fundament din SEO-satsning bör vila på – vare sig du driver en kommersiell eller informationsbaserad sajt. Brödtextlängd är något som det länge tjatats flitigt om och dess positiva effekter sett ur ett SEO-perspektiv. Här har dock fokus svängt en hel del och numera är det främst själva kvaliteten som bör sättas i första rum.

Det gäller att förstå sökintentionen hos den som Googlar och att därefter skapa innehåll som bemöter denna på bästa sätt – för att möjliggöra ultimata förutsättningar att ranka väl i Googles sökresultat.

Förtroendesignaler / E.A.T. ( “Expertise”, “Authoritativeness” och “Trustworthiness”) är som vi redan varit inne på en annan kritisk pusselbit och lite av årets snackis i SEO-världen. Använd de verktyg du har till ditt förfogande för att tydliggöra att din sajt är en trovärdig och säker källa på nätet – vare sig du sysslar med försäljning av produkter, erbjuder tjänster eller tillhandahåller information av något slag.

När det kommer till sajthastighet gör du klokt i att säkerställa att din sajt inte är onödigt tungladdad. Sikta inledningsvis på lågt hängande frukt – dvs. enklare åtgärder med stor effekt i förhållande till insats. Utvärdera resultatet och gå därefter vidare med ytterligare optimering om detta haltar en aning. Glöm inte bort att genomföra kontroller för både desktop och mobil, då dessa oftast uppvisar skilda resultat samt optimeringsmöjligheter.

Förhoppningsvis leder ovanstående åtgärder till att din sajt tids nog går en ljusare framtid till mötes – med en betydande ökning av dess organiska trafik.

Lycka till!

Martin Ek

SEO-specialist

Martin arbetar som SEO-specialist på Örnsköldsvikskontoret

Martin Eks profilsida

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *