Blogg & Insikter

Hur du hittar och åtgärdar 404:or med trafik

I dagens artikel får du ta del av hur du med hjälp av Google Analytics kan identifiera borttagna och icke ompekade sidor på din sajt (404:or), som fortfarande driver trafik! Du får även veta hur du bäst går tillväga för att återta dina besökare, samt i vissa fall även värdefulla länkar!

Det finns mängder av olika anledningar till varför 404:or kan uppstå på en sajt och i princip lika många anledningar till varför man ur ett SEO-perspektiv bör åtgärda denna problematik.

Denna gång har vi valt att fokusera på de 404:or som fortfarande driver trafik till din sajt och vad du själv kan göra för att återta dina besökare.

I vissa fall leder också de åtgärder vi kommer rekommendera till att ni även reklejmar värdefulla länkar, något som är av godo för hela din sajts SEO i stort.

Hur är det möjligt att 404:or kan driva trafik till din sajt?

Även borttagna sidor på en sajt kan ha trafik, tack vare att de antingen ligger kvar i Googles index, externlänkas till från någon annan sajt på nätet, finns kvar som bokmärke i någons webbläsare, eller för att någon helt enkelt försöker nå sidan direkt via webbläsarens adressfält.

Vad anledningen än är, finns det oftast ett stort värde i att identifiera denna typ av 404:or och därefter hantera dessa på ett optimalt sätt.

Hur du hittar 404:or som driver trafik till din sajt

Ett enkelt sätt för att identifiera 404:or som driver trafik till din sajt, är att använda dig av Google Analytics.

Detta förutsätter självfallet att du faktiskt har ett Google Analytics-konto och att du dessutom implementerat din spårningskod på ett korrekt sätt.

Följ därefter följande steg:

  • Navigera till vilken 404-sida på din sajt som helst (exempelvis genom att skriva något i stil med: dindomän.se/test404abc) och kontrollera dess titel

Detta första steg  gör dig medveten om vilken typ av titel som dina 404-sidor har, något som är nödvändigt att veta om något senare i processen. För många svenska sajter är det troligt att denna innehåller något i stil med “sidan kunde inte hittas”, “404”, eller liknande.

  • Logga in i Google Analytics och klicka på “Beteende”, “Webbplatsinnehåll” och därefter “Alla sidor”

Välj därefter “Sidrubrik” som din primära dimension, då detta kommer visa dig titlarna för samtliga sidor som besökts på din sajt.

  • Sök i Google Analytics-sökruta efter den titel som du noterat på dina 404-sidor

Genom denna sökning visas samlad data för samtliga sidor med den angivna titeln.

  • Som sista steg i processen klickar ni på den titel-taggen ni hittade vid er sökning

Detta ger er tillgång till en lista med alla de URL:er som behöver åtgärdas. Kontrollera datan och prioritera de sidor/URL:er med mest trafik.

(OBS! Tänk på att trafik även kan slussas mot 404:or via interna länkar på din egen sajt! Detta kan betyda att den data du får fram kan vara något missvisande, tills dess att du sett till att åtgärda samtliga internlänkar på sajten.)

Hur du bör åtgärda 404:or som driver trafik till din sajt

Har du tagit dig ända hit, är det i detta steg dags att ta tag i de 404:or som du lyckats identifiera och åtgärda dessa. Turligt nog är detta inte heller speciellt avancerat.

Vår rekommendation är att antingen:

  • Återskapa sidorna för de sidor/URL:er som tidigare funnits på sajten, men som nu svarar med statuskod 404

Om innehållet fortfarande är relevant för er sajt/verksamhet, har ni möjligheten att återskapa detta på de sidor/URL:er som tidigare funnits på sajten. Genom denna åtgärd går sidorna åter att nå och värdefull trafik, samt eventuell länkkraft slipper gå förlorad. Tänk dock på att även gå igenom sidorna för att säkerställa att informationen fortfarande är relevant.

  • Peka om de sidor/URL:er som tidigare funnits på sajten, men som nu svarar med statuskod 404

Se till att använda er av statuskod 301 vid dessa ompekningar och att ni ser till att rikta dem mot så likvärdiga sidor som möjligt. Detta skapar ultimata förutsättningar att få behålla både dina besökare, samt eventuell länkkraft. Finns ingen likvärdig sida att tillgå, är vår rekommendation att istället rikta ompekningen ett steg upp i sajtens hierarki (Produkt / Tjänst > Underkategori > Huvudkategori > Index).

 

Martin Ek

SEO-specialist

Martin arbetar som SEO-specialist på Örnsköldsvikskontoret

Martin Eks profilsida

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *