Blogg & Insikter

Hur du optimerar för Googles featured snippets a.k.a. position zero

Uttrycken “featured snippets” och “position zero” dyker dagligen upp på allt fler individers radar och är egentligen olika benämningar för en och samma sak. I dagens artikel kommer vi kortfattat förklara vad en featured snippet är för något. Hur stort tillskott organiskt trafik du kan förvänta dig av en featured snippet. Samt hur du rent praktiskt går tillväga för att optimera för en featured snippet.

Vad är en featured snippet?

En featured snippet är den svarsbox som ofta infinner sig i toppen av Googles sökresultat. Fenomenet kallas även för position zero eftersom en featured snippet vanligtvis visas ovanför de organiska sökträffarna. Informationen som presenteras hämtas från den webbsida Google bedömt vara källan till det bästa svaret på den angivna sökfrågan.

Vid vissa typer av sökningar ersätter dock Google detta med ett YouTube-klipp, om sökmotorn bedömer detta som fördelaktigt ur ett användarperspektiv.

Vad är en featured snippet?

Hur mycket organisk trafik genererar en featured snippet?

Enligt en studie av Ahrefs där man valt att granska 2 miljoner featured snippets, visar siffrorna att i genomsnitt 8,6% av den organiska trafiken klickar på en featured snippet. Exempelvis motsvarar detta vid 10.000 sökningar per månad ett tillskott på hela 860 organiska besökare till din sajt.

Inte illa om man sätter detta i relation till hur liten arbetsinsats det ofta krävs för att möjliggöra en featured snippet.

Hur optimerar man för en featured snippet?

Det effektivaste sättet att optimera för en featured snippet är att placera själva sökfrågan inom antingen en H1:a eller H2:a på en sida och att sedan följa upp denna med ett kort och koncist svar i form av antingen en paragraf, lista eller tabell.

Här följer ett tre bildexempel, som bättre tydliggör detta:

(Bildexempel  1: featured snippet där man svarat med paragraf.)

Featured snippet i form av en paragraf

(Bildexempel 2:  featured snippet där man svarat med en lista.)

Featured snippet i form av en lista

(Bildexempel 3: featured snippet där man svarar med en tabell.)

Featured snippet i form av en tabell

Utöver detta är det även möjligt att erhålla en featured snippet genom ett korrekt optimerat YouTube-klipp, på sökfrågor med stark visuell koppling. Detta är dock en hel vetenskap i sig och därför ett ämne som vi lämnar att besvara i en framtida artikel.

Avslutningsvis…

Kanske har du redan noterat det faktum att denna artikel är optimerad för att ha en möjlighet att erhålla ett flertal olika featured snippets? Om inte, rekommenderar vi dig att överblicka denna artikel ännu en gång i ljuset av din nyvunna kunskap. Förhoppningsvis leder detta till en ännu större insikt om hur du bör gå tillväga för att optimera din egen sajt, på ett liknande vis.

Martin Ek

SEO-specialist

Martin arbetar som SEO-specialist på Örnsköldsvikskontoret

Martin Eks profilsida

9 september, 2019

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *