Blogg & Insikter

Vår guide till hur och varför du bör tagga dina YouTube-klipp

Sökmotorer blir allt bättre och smartare att tolka och förstå innehåll. Dock behöver man fortfarande hjälpa dem på traven att helt förstå innehållet i det man producerat. I denna artikel ska vi förklara hur man kan öka synligheten för sina videoklipp på YouTube, samtidigt som man hjälper sökmotorn att förstå vad innehållet handlar om, detta med hjälp av taggar.

Vad är YouTube-taggar?

YouTube-taggar kan enklast förklaras med att det är dessa taggar som förklarar en videos kontext för YouTube. Taggarna används även för att videoklippen ska kunna kategoriseras och hittas på ett enkelt sätt av användare som letar efter en viss typ av specifik video.
Det är viktigt att man använder sig av taggar för sina klipp då detta är viktig information som YouTube behöver för att avgöra vad videoklippet i fråga handlar om. Man har också kunnat visa på att det kan ha en viss inverkan på ranking-positioner enligt en studie som gjorts av Briggsby 2018. I denna studie fann man dock att bara en tredjedel av toppresultaten på YouTube använder sig av taggar. Enligt studien kan detta tyda på att YouTube-taggar inte har en så stor effekt på rankingen som exempelvis titlar och beskrivning har, men att de fortfarande har en betydelse. Backlinko bekräftade detta i sin studie om YouTubes rankingfaktorer 2019.

Hur taggar man upp sina YouTube-klipp?

Hur man taggar sina klipp beror på om det handlar om nya klipp eller om man vill uppdatera taggarna på sina redan uppladdade videoklipp.

Så taggar du upp nya videoklipp

  • Logga först in på YouTube Studio
  • Klicka sedan på “Ladda upp videor” som återfinns centralt på välkomst-vyn alternativt uppe i höger hörn under ikonen “Skapa”

Youtube_skapa_ikon

  • Klicka på ladda upp din fil
  • När detta är gjort kommer du till följande vy:

YouTubeStudioVy

  • Scrolla ner och klicka på “Fler alternativ

Lägga till taggar

Så uppdaterar du taggar på dina uppladdade videoklipp

För att uppdatera redan uppladdade klipp gäller samma princip men navigeringen är lite annorlunda

  • Logga in på YouTube Studio
  • Välj ikonen “Video” till vänster i menyn

Youtube studio sidomeny

  • Klicka på videon du vill tagga upp
  • Leta upp “Fler alternativ” för att komma till fältet för “Taggar” som i bilden ovan

Hur ska man tänka kring sina YouTube-taggar?

Som tidigare beskrivits kan YouTube-taggar användas för att hjälpa sökmotorn att förstå vad videoklippet i fråga handlar om. Det finns några saker som man som användare bör tänka på när man väljer ut och taggar upp sina klipp på YouTube. Nedan går vi igenom hur man bör tänka vid implementeringen av sina taggar.

Rangordna taggarna efter hur viktiga de är

Försök att använda det primära sökordet som första taggen. YouTube lägger större vikt vid den första taggen och minst vikt vid den sista taggen. Rangordna därför taggarna i den ordning som du anser vara viktigast och mest relevanta.

Titta på liknande videotaggar för att få inspiration

Är du ny på YouTube är det enklaste sättet att hitta sina taggar att kika på andra, liknande videoklipp för att se vilka taggar de använder. Man bör dock ta detta med en nypa salt då det inte är säkert att andra kanaler gjort rätt, men det fungerar bra som inspiration. Sen är det upp till dig och ditt förnuft att använda de taggarna som bäst beskriver din videos innehåll.

Använd sökordsplanerare eller annat verktyg för sökord

Om du inte har någon aning om vilka sökord du vill tagga upp kan du använda dig av Google sökordsplanerare för att få inspiration. Detta ger dock inte specifika sökvolymer men kan ge inspiration. Vill du ha sökvolymer, kan Ubersuggest hjälpa dig på traven. Detta verktyg kan ge en liten inblick till hur många som söker på vissa termer på Google.
I skrivande stund finns det inget verktyg som på ett bra sätt kan visa på sökvolymer för YouTube.

Använd inte för många taggar

Undvik att använda för många taggar för ditt YouTubeklipp. Överdriver du användandet av taggar kan detta leda att sökmotorn blir förvirrad. Speciellt om taggarna blandar alltför många breda sökord. YouTube tillåter att man lägger till 500 tecken för olika taggar, men oftast är det inte bra att gå över 200 tecken. Max 10 taggar brukar vara lämpligt men man känner ofta själv när det blir för mycket. Ett tips här är att fråga någon som inte sett videon att försöka gissa vad videon handlar om, baserat på taggarna.

Undvik så kallad “Tag stuffing”

Genom att använda för många taggar eller taggar som inte stämmer överrens med ditt videoinnehåll kan YouTube straffa dig. YouTube, likt Google gillar inte när man försöker manipulera sökresultatet. För att läsa mer om YouTubes riktlinjer för spam och andra användarpolicys, rekommenderar vi följande video och artikel: https://support.google.com/youtube/answer/2801973?hl=en-GB

Fokusera på dina tittare och ha kul

Fokus bör alltid ligga på dina tittare och vad de förväntar sig att se på din kanal. Har du inte så många prenumeranter får du tänka dig vad din tänkta målgrupp vill ha. Man bör inte hänga upp sig på att göra allt perfekt från början, det går att ändra och “tweaka” på det mesta i efterhand. Det viktigaste är att du som aspirerande YouTuber, har roligt med din kanal och dina klipp. För mer tips om hur du kan synas bättre på YouTube, har vi även skrivit en artikel om YouTube-SEO.

Anders Bohman

Senior SEO-Specialist

Anders arbetar som SEO-specialist på kontoret i Örnsköldsvik.

Anders Bohmans profilsida

2 oktober, 2020

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *