Blogg & Insikter

Skapa lösningsfokuserat innehåll som en mästare

Alla har vi nog ett idrottsminne som vi håller extra kärt och tänker tillbaka på, inte minst nu när avsaknaden av sport och idrottsprestationer gör sig påminda. Denna artikel ska handla om hur ett av mina starkaste idrottsminnen, en liten detalj, påverkat mitt sätt att tänka kring digital marknadsföring i allmänhet och för SEO i synnerhet. Min förhoppning är att inspirera dig som läser detta att tänka i samma banor.

Konsten att se och fokusera på andra behov

Cathy Freemans OS-Guld på 400m i Sydney år 2000 har gått till historien som ett magiskt ögonblick. Även om Freeman var storfavorit att vinna, så var det en mycket pressad löperska som ställde sig i startblocken. Bara två veckor tidigare hade hon fått tända den olympiska elden och Australien var under denna period ett land där diskriminering och försoning mellan aboriginerna och australiensarna var på tapeten. Cathy Freemans OS-Guld skapade ett ögonblick som alla i Australien kunde glädjas över och fira tillsammans. Men det är inte själva loppet, eller guldet, som är fokuset här, utan det som skedde efter det att Freeman korsat mållinjen (se minut 10.37 in i klippet).

https://www.youtube.com/watch?v=rqio9yoaM6M

Efter målgången får Freeman den aboriginska, såväl som de australiensiska flaggan för att ge sig ut på sitt ärevarv, Hon hinner dock knappt påbörja firandet innan en fotojournalist snubblar och dräller i backen. Få lägger märke till detta, om ens någon.
Cathy Freeman gör det och avbryter sitt ärevarv för att ta reda på hur det gick för journalisten. Trots att Cathy Freeman har skapat historia och har blivit olympisk mästare, så glömde hon inte bort vikten av medmänsklighet och av att hjälpa någon som kunde ha skadat sig.

Så vart vill jag då komma med detta? Vad kan det som hände för 20 år sedan efter ett 400-meterslopp i en annan del av världen, lära oss om digital marknadsföring och sökmotoroptimering?

Jag är övertygad om att vi alla, i en värld som går alltmer mot att vi blir mer självcentrerade, kan vinna på att lägga bort fokus på oss själva ibland. Det är lätt att fokusera på sig själv eller sitt företag, utan att alltid reflektera över andras behov.

Som sökmotoroptimerare är det lätt att stirra sig blind på sökmotorerna, men det är minst lika viktigt, om inte viktigare, att identifiera användarnas behov för att säkerställa att man svarar på deras sökfrågor och på ett tillfredsställande sätt.

Skapa lösningsfokuserat innehåll

Vi ser att Google blir allt smartare och har ökat sin förståelse för hur man tolka ett innehåll för att ge det bästa svaret på specifika sökfrågor. Detta sätter givetvis högre krav på sajtägare att producera bättre och mer anpassat innehåll som hjälper användarna att hitta lösningen på sina problem.

En skicklig digital marknadsförare måste ha många verktyg i sin verktygslåda, men det är frågan om det viktigaste ändå inte är att kunna identifiera problem, som man sedan kan erbjuda en skräddarsydd lösning på. Att satsa på att skapa lösningsfokuserat innehåll och hjälpa sina besökare är redan viktigt och kommer av allt att döma bli än viktigare när Google lärt sig tolka intentionen bakom våra sökningar till perfektion.

Med mobiltelefonens intåg och Googles fokus på de mobila användarna, har man därför kunnat se att allt fler människor vänder sig till Google för att lösa sina problem. Man tar hjälp för att lära sig nya saker, ta beslut och få saker och ting gjorda enligt en rapport som kom från Google redan 2016.
Fyra år senare, i spåren av Covid-19, har detta beteende bara förstärkts, då man har högt förtroende för Google och kan vända sig dit för svaren på sina frågor
För att ta del av rapporten i sin helhet så länkar vi till den här.

Sammanfattningsvis av vad som beskrivits ovan måste vi därmed flytta vårt fokus från oss själva och även i viss mån från Google och rikta uppmärksamheten mot användarna och deras problem. Det är inte konstigt att så få märker att journalisten i klippet ramlar, fokuset ligger ju inte där. Det är så många andra saker som händer runt omkring, precis som det är när man driver ett företag, speciellt om det går bra. För det spelar ingen roll om vi är världsmästare och bäst på vad vi gör, om vi inte ser och kan anpassa oss efter vad andra människor vill ha och/eller behöver. Man måste ibland kunna ta ett steg tillbaka, stanna upp i sitt ärevarv med målet att sätta användarna och deras behov i fokus. Då blir det oftast rätt, för oss själva, för besökarna och även för Google.

Anders Bohman

Senior SEO-Specialist

Anders arbetar som SEO-specialist på kontoret i Örnsköldsvik.

Anders Bohmans profilsida

21 september, 2020

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *