Blogg & Insikter

Sökintention och SEO: allt du behöver veta!

Att utföra en välgjord sökordsanalys är inte helt enkelt. Det är lätt att stirra sig blind på sådant som sökvolym medan andra värdefulla faktorer antingen åsidosätts eller förbises. Detta kan bland annat leda till att man riktar sin optimering mot alldeles för breda och/eller konkurrensutsatta ord, något som sällan genererar ett särskilt bra resultat.

En av de viktigaste pusselbitarna för att lyckas med sin SEO, men underligt nog också en av de mest förbisedda, är att förstå vilken intention som ligger bakom en sökning – något som i SEO-kretsar kommit att kallas för “sökintention”.

I dagens artikel förklarar vi begreppet, varför det är så viktigt att förstå och ta till sig, samt hur du själv går tillväga för att ta reda på sökintentionen bakom ett sökord.

Vad är sökintention?

Sökintention är den bakomliggande intention som föranleder varje enskild sökning som görs på nätet – dvs. själva syftet med ett sök. Förenklat kan man göra en uppdelning på tre olika sökintentionstyper: informationsmässiga, navigeringsmässiga, eller de av kommersiell natur.

Olika typer av sökintentioner:

  • Informationssökningar

Vid informationssökningar är den primära sökintentionen att lära sig mer om något ämne. Denna typ av sökningar är inte sällan specifika i sitt slag och är ofta (men inte alltid) formulerade som frågor. Värt att nämna är också att innehåll som bäst besvarar dessa frågor har en relativt stor chans att resultera i featured snippets.

Här följer ett par exempel:

Vad är en featured snippet, Var ligger Stonehedge, Hur bakar man äppelpaj, osv.

Informationssök i form av fråga

  • Navigeringssökningar

Navigeringssökningar sker när målet är att nå en specifik sajt och när den som Googlar tycker att det är enklare att söka efter sajten, än att skriva in dess exakta URL.

Här följer några exempel:

Aftonbladet, Facebook, Gmail, osv.

Navigeringssökning för Gmail

  • Kommersiella sökningar

Lite ihopklumpat kan man säga att kommersiella sökningar består av sökningar där den som googlar är beredd att genomföra ett köp direkt, samt sådana där ett köpintresse finns men där man har behov av att undersöka en viss produkt eller tjänst närmare. Många gånger kan nämligen länkar i recensioner och liknande mynna ut i konverteringar i nästa led, utan behov av ytterligare sökningar.

Här följer några exempel:

Nära ett köp
hotellerbjudande stockholm
köpa iphone 11
boka stuga sälen

Undersökningsfas
bästa slalomskidorna 2019
jämför lån
airpods recension

Varför är sökintention viktigt?

Idag är Google mer kapabel än någonsin att förstå både sökfraser och innehåll, för att därefter para ihop dessa baserat på relevans. Pga. detta är det numera avgörande att skapa innehåll som på bästa sätt möter sökintentionen för de sökningar man vill synas på. Sett till organisk synlighet, blir därmed de stora vinnarna de som till fullo lär sig förstå, samt anamma detta koncept – både nu och i framtiden.

Ökning av organisk trafik

Hur kontrollerar man sökintentionen för ett sökord?

Det kanske effektivaste sättet att kontrollera sökintentionen för ett specifikt sökord är att titta på vad som rankar i toppen av dess sökresultat. Tack vare användarsignaler, med mera, skapar sig nämligen Google över tid en väldigt bra bild av vilket typ av innehåll som efterfrågas och hur detta bör presenteras för att prestera optimalt ur ett användarperspektiv.

Svårast har sökmotorn att avgöra sökintention vid väldigt breda, generella sökningar. Om så är fallet återspeglas det då också i SERP:en genom ett väldigt mixat flöde. Google visar helt enkelt ett bredare spektra av sökträffar för att tillgodose flera olika former av sökintentioner, tills dess att nog med data samlats för att motivera en tydligare riktning.

Ett tydligt exempel är sökordet “SEO”, där sökresultatet är blandat med sökträffar som tillgodoser olika former av sökintentioner.

Här finns träffar som förklarar vad SEO är, guider som lär ut SEO, samt byråer i stil med oss själva som erbjuder olika former av SEO-tjänster.

SERP med blandande sökträffar för olika sökintentioner

Martin Ek

SEO-specialist

Martin arbetar som SEO-specialist på Örnsköldsvikskontoret

Martin Eks profilsida

20 december, 2019

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *