På senare tid har Google börjat experimentera med längre snippets på de organiska resultaten vilket kan tänkas motverka det här något. Om de vill maximera klicken på annonser, varför göra de organiska resultaten större?

En förklaring kan vara att det fortfarande är en stor del av alla som söker som faktiskt inte klickar på något. I kombination med en Knowledge Graph som slukar en hel del av de uttökade utdragen betyder det här nog ändå inte att klicken ökar på de organiska resultaten. Det finns faktiskt en hel del som talar för motsatsen.

Svara