Blogg & Insikter

Politisk SEO 2: Hur kan man använda sig av sökresultat som politiskt parti?

När vi bildar oss en uppfattning idag gör vi det genom en mix av intryck som tidigare inte fanns. Där vi förr läste ledare, slog i uppslagsverk och lärde oss i skolan hämtar vi allt oftare vår kunskap från helt andra källor online. Det behöver man som politiskt parti dra nytta av.

Där vi tänker oss att sociala medier och Wikipedia är de ställen man bildar sin politiska åsikt finns det också en uppstickare. Vår artikel från gårdagen kan visa att obestämda väljare påverkas till 20% eller mer av sökresultat. Om du har en fördel gentemot motkandidaten i sökresultaten, på ett sådant sätt att dina artiklar, ståndpunkter och förslag håller högre positioner, kan du förvänta dig ett större väljarstöd.

Därför behöver politiska partier SEO

SEO, Search Engine Optimisation som på svenska ofta kallas sökmotoroptimering, är arbetet med att göra sin sajt synlig i sökmotorer. Arbetet är långsiktigt och består ofta av fyra huvudelement, analys, teknik, innehåll och auktoritet. Vi ska inte gå in på samtliga idag utan på hur man kan gå vidare med att skapa innehåll som passar för sökmotorer. De kan göras i vilken ordning som helst men det finns smidigare och mindre smidiga sätt att göra det. Vi ska börja med en sökordsanalys.

Sökordsanalys för politisk fråga

För att kunna arbeta något avgränsat gjorde vi bedömningen att det bästa steget framåt är att välja ut en fråga och arbeta med den först. För att sedan gå vidare med övriga frågor, en i taget, som passar för sajten. Vi valde här att titta på miljö- och klimatfrågor men vilket ämne som helst fungerar att starta med.

Det första vi gjorde är att ta fram en lista på förslag på sökord utifrån vad som kan vara intressant inom miljö, klimat, köttproduktion, utsläppsrätter och så vidare. Om det är svårt att få uppslag brukar vi använda oss av verktygen Keyword.io och Sistrix. Efter det har vi kört listan genom Googles Sökordsplaneraren för att få fram sökvolymer, hur många som söker per månad. Därifrån har vi organiserat sökorden i rimliga kluster. Vi har inte gjort en fullständig analys (det blir ohanterligt mycket data för en sådan här artikel) utan snarare fokuserat på att inspirera.

Lista på sökord inom miljö

Sökord (Sökningar per månad)

klimat (2400)
klimatförändringar (2900)
klimatförändringar i världen (40)
klimatförändringar orsaker (140)
vad är klimatförändringar (170)
orsaker till klimatförändringar (140)

koldioxidutsläpp (1600)
koldioxidutsläpp bil (320)
vad är koldioxid (260)

vad kan jag göra för miljön (90)
vad kan man göra för miljön (40)

miljö (2900)
miljöfrågor (390)
miljömål (1600)
sveriges miljömål (390)

miljöproblem (590)
miljöproblem i världen idag (30)
miljöproblem i sverige (70)
miljöförstöring i sverige (20)
globala miljöproblem (30)
miljön i sverige (70)
miljöfrågor i sverige (40)

förnybar energi (1000)
förnyelsebar energi (480)
förnybara energikällor (590)
förnybar energikälla (90)
förnyelsebara energikällor (140)
förnybar el (50)
vad är förnybar energi (90)

växthuseffekten (8100)
växthuseffekten konsekvenser (320)
växthuseffekten fakta (140)
växthusgaser (1900)

global uppvärmning (2400)
globala uppvärmningen (590)

utsläppsrätter (720)
köpa utsläppsrätter (110)
utsläppsrätter pris (70)

hur påverkar kärnkraftverk miljön (20)
kärnkraft nackdelar (320)
kärnkraft fördelar (480)

kött miljöproblem (10)
varför är kött dåligt för miljön (140)
kött miljöpåverkan (170)
köttproduktion miljö (140)
köttindustrin miljö (140)
köttkonsumtion miljöpåverkan (70)

Använd listan för att skapa innehåll

När du nu har den här listan kan du välja att skapa innehåll som är matchat till de olika grupperna. En del av sökordsgrupperna ovan fungerar att skapa en enda artikel till. Andra kan behöva fler artiklar med underartiklar.  De fetmarkerade sökorden är sådana som vi bedömt som extra lämpliga, som kanske ska vara huvudfokus på artikeln.

Oavsett ståndpunkt i varje fråga går det att producera material som fungerar, om Kött miljöpåverkan känns långt från din ståndpunkt så förklara det. Det finns inget som säger att man inte kan skriva negativt om något.

Varje artikel kommer behöva följa sökmotorernas generella riktlinjer för att lätt kunna förstås av en sökmotor, det här är en av grundstenarna inom sökmotoroptimering. För att artikeln ska vara tydlig behöver sökordet du vill synas på finnas i:

  • Title (en tagg i sidans huvud, det du ser längst upp i webbläsarens flikar)
  • H1 (sidans huvudrubrik som i HTML markeras med H1, den största och första rubriken på sidan)
  • Brödtexten (ordet eller kombinationen av ord behöver finnas med i sidans löptext)

Sidan behöver också gå att hitta via sajten navigering. Det behöver gå att klicka sig till den från startsidan.

Ta den här listan och sätt igång

Det är faktiskt inte mycket svårare än så att komma igång med att bygga för sökmotorer, sedan finns det en lång rad andra åtgärder och strategibeslut som behöver tas för att bli bäst men det här är en bra grund.

Om du sätter igång idag och formulerar artiklar som hör hemma under de här sökordsgrupperna kommer du att fånga allt fler sökare. När du är klar med den här listan så går du vidare med nästa ämne och snart har du den, ur sökmotorperspektiv, mest kompletta sajten.

Vill du fördjupa dig ytterligare i ämnet vill vi rekommendera vår SEO-skola. Naturligtvis kan vi hjälpa dig om du känner att du behöver professionell hjälp, ett mail på info@brath.se eller ett samtal till 020-10 00 08 är en bra start då.

Magnus Bråth

VD

Magnus är en av världens mest välrenommerade SEO-specialister och arbetar främst med strategi och ledning på Brath AB.

Magnus Bråths profilsida

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *