Så bygger du en landningssida

Vill du ha hjälp?

Bra digital marknadsföring ger bevisat mätbar och hög avkastning. Fyll i formuläret så hör vi av oss inom 48 timmar och berättar hur.

  Jag vill ha hjälp med

  Eller ring oss på 020-10 00 08

  <<Föregående

  När besökaren kommer till din sajt, från sökmotorer i vårt fall men det kan vara vilken källa som helst, kommer denne till någon sida. Den sidan är det vi kallar landningssidan. En landningssida kan i princip vara vilken sida som helst på din sajt som har trafik som landar på den. Det finns många aspekter på vad som gör en landningssida bra och vi ska prata om det utifrån perspektivet försäljning först.

  Landningssidan är din sajts första (om man bortser från det som syns i sökresultaten) kontakt med besökaren. Det gå att jämföra med en handskakning och det är här du har utrymme att presentera dig och din sajt. Tyvärr ger en vanlig besökare dig inte särskilt mycket uppmärksamhet innan denne tröttnar och letar vidare så du måste fånga intresset ganska snabbt. Någon sekund som mest av besökarens ögon på din sida är vad du kan räkna med, se till att hinna berätta vad du gör på de sekunderna.

  Ofta handlar det om att du behöver vara tydlig. En huvudrubrik som berättar vad man kan göra på sidan – “Köp din nya skiftnyckel här” fungerar långt mycket bättre än “Välkommen”. Visst är det så att du kommer skrämma iväg alla som inte är intresserade av att köpa skiftnycklar men det spelar ingen roll eftersom de ändå inte är kunder, du får de potentiella kunderna att stanna.

  Det här går också hand i hand med bra sökmotoroptimering, Google har mycket lättare att förstå att det är en sida som handlar om skiftnycklar om det står utskrivet tydligt i den största rubriken. Ofta fungerar det så, tydlighet och överskådlighet är bra för besökaren och samtidigt bra för sökmotoroptimeringen. Endast i specialfall ställs användarupplevelse mot bra sökmotoroptimering.

  Det finns som sagt gott om faktorer som påverkar hur en besökare upplever en landningssida och vi ska inte gå in på djupet på dessa, det är inte riktigt sökmotoroptimering utan tillhör snarare ett område som brukar kallas konverteringsoptimering. Att bli bättre på att få besökare att konvertera, alltså göra det du vill att de ska göra som köpa en produkt eller registrera sig, är ett arbete som skiljer sig en del från sökmotoroptimering. Vi ska ändå gå in på några delar då de överlappar varandra.

  En rubrik som tydligt berättar vad som går att göra på sidan har vi redan tagit upp. Om man pratar om en produktsida på en webbshop finns det egentligen tre andra saker du ska vara tydlig med och det är produktbild, pris och köpknapp. Så länge dessa är tydliga och rimliga så kommer du att få någon försäljning, sedan går den med konverteringsoptimering att förbättra. Då kan det handla om att lägga till logotyper från välkända samarbetspartners, om du samarbetar med en storbank eller om du är kunglig hovleverantör så är det vettigt att visa det till exempel.

  En beskrivande och säljande produkttext är något som inte bara är bra för försäljningen utan som också är en av de saker som överlappar till sökmotoroptimering. Ofta brister webbshoppar i just produkttexter när det kommer till sökmotoroptimering. Det är inte så konstigt då Google kräver unika välskrivna texter och gärna ganska mycket text. Det är lätt som e-handlare att kopiera tillverkarens text men då står du där med samma kopior på text som ett hundratal andra säljare. Skriv dina egna texter. Moderna sökmotorer tittar på mycket mer på en landningssida och vi ska gå in i detalj på hur man optimerar en landningssida härnäst.

  Sökmotorer förr

  Från början var sökmotorer långt från så intelligenta som de är idag och oftast handlade det bara om att räkna hur många gånger ett ord nämndes på sidan. Det finns fortfarande som aspekt i vissa specialiserade sökmotorer men generella sökmotorer som Google eller Bing har inte använt det för att bedöma innehållet på mycket länge.

   Fundera på

  • Är en snyggare sida mer lönsam än en ful?
  • Vad är huvudanledningen till att du väljer bort en specifik E-handel när du googlat efter en produkt?
  • Titta på en sajt (eller några) och ställ dig frågan, är det här någon jag skulle lämna ut mina kreditkortsuppgifter eller ta medicinska råd ifrån?

  En snabb video-introduktion till titlar och metabeskrivningar med Caroline Danielsson

  Titel

  När Google ska bestämma vad en sida handlar om är titeln det element som spelar allra störst roll på en sida. Vi pratar här om taggen <title> som sitter i sidhuvudet. Ofta vill egentligen Google att sådant som är framträdande på sidan ska vara viktigare för hur sidan rankas i sökresultaten och titeln är snarast ett undantag från detta. Titeln syns egentligen inte annat än i toppen på de flesta webbläsare, som beskrivning på fliken eller på äldre webbläsare helt enkelt i det allra översta fältet. Google själva använder titeln däremot och det är förmodligen därför den anses vara så viktig. En riktig SEO-byrå

  Det är ofta, nästan alltid, titeln som syns som länken till din sida i ett sökresultat. Ibland kan Google hämta länktexten själva från till exempel Dmoz, ett gammalt slumrande projekt att katalogisera internet. Ibland sätter de en länktext själva, bland annat om titel saknas, och ibland kastas orden i titeln om.  Om sökordet, eller i vissa fall en synonym, finns i titeln kommer det att fetmarkeras i sökresultatet. I exemplet är det en sökning efter Sökmotoroptimering och titeln är där “Sökmotoroptimering – En riktig SEO-byrå | Brath.se” och Sökmotoroptimering har fetmarkerats.

  Tidigare fanns ett max antal tecken som rymdes i länken i sökresultatet men så är inte fallet längre. Nu är det en fast bredd och bredare bokstäver som W och M kommer ta mer plats i anspråk än I och J. Nu är raden begränsad till 512 pixlar snarare än ett fast antal tecken. Den som illustrerar det på lustigaste sättet är nog Bill Hartzer. Titel

  Den fasta bredden gör det lite svårare att ge exakta råd till hur lång en titel ska vara. Vi har på vår SEO-byrå nyligen ändrat vår rekommendation till att du inte ska använda mer än 61 tecken, inklusive mellanslag, i titeln men i vissa fall beskär Google titlar redan vid 55 tecken. Som tur är finns det verktyg som underlättar. Screaming Frog som är ett favoritverktyg här på kontoret spindlar snabbt genom hela din sajt och kan berätta var det finns titlar som beskärs.   För att göra det hela ännu lite luddigare så spelar ord som Google ändå inte väljer att visa trots allt roll för hur sidan rankas. Ett sökord som finns i titel men på ett sådant sätt att det inte ryms i sökresultatet kommer ändå förbättra din position. Det är alltså inte fullt så konstigt som det kan verka att mata in massvis med sökord i en riktig lång titel även om det inte är något jag skulle vilja rekommendera.

  Hur skriver jag en titel?

  Title

  I sidhuvudet i HTML, alltså mellan <head> och </head> i källkoden finns utrymme för en hel del information som berättar vad för typ av dokument som finns på den aktuella sökvägen. Här går till exempel att berätta vilket språk sidan är på, var man kan hitta designen (CSS) som ska användas när sidan öppnas i en webbläsare och här finns också plats för att lägga till en titel.

  De flesta moderna webbpubliceringsverktyg låter dig fylla i titeln på ett eller annat ställe men vissa kan kräva att du installerar ett tillägg. WordPress som är världens mest använda system för publicering är ett exempel på plattformar som kräver tillägg, i skrivande stund.

  För att göra din sökmotoroptimering så bra som möjligt finns det ett antal olika aspekter att ta hänsyn till. Det allra viktigaste är att det sökord du vill att sidan ska synas på finns med. Chansen att en sida visas i ett sökresultat där sökordet inte finns i titeln är mycket låg då det är den enskilt viktigaste faktorn på sidan. Endast i mycket specifika undantagsfall går det att ta positioner på andra ord än de som finns i titeln. Prioritet nummer ett är alltså att sökordet ska finnas i titel-taggen.

  Eftersom titeln oftast är det som visas i sökresultatet finns det andra aspekter du måste tänka på också. En välskriven titel kommer att öka andelen som faktiskt klickar på länken. Du vill alltså utforma en titel som attraherar så många klicka som möjligt. Här behöver du egentligen prova dig fram för du behöver hitta ett budskap som passar just din målgrupp men det finns några tumregler som åtminstone kan ge dig någonstans att börja.

  Det är vettigt att få med USP, Unique Selling Proposition, själva anledningen att någon ska handla av just dig. Varför ska jag välja att klicka in på din sida hellre än konkurrentens? Säljer du billigare, snyggare, eller smartare produkter?

  Du vill också ha en Call To Action. Det är en uppmaning till besökaren att göra det du vill att den ska göra. Om du vill att dina besökare ska registrera sig för ditt nyhetsbrev eller om du vill att de ska köpa en braskamin så behöver du berätta det för dem. Call to action fyller flera funktioner i sökresultatet. En vanlig anledning till en missad försäljning från någon som söker är att de faktiskt inte förstår att det går att köpa hos dig. Genom att berätta direkt i sökresultatet att det går att köpa braskaminer, inte bara titta på, planera eller inspireras av dem så kommer du få fler av rätt typ av besökare. Du vill i första hand få de besökare som är intresserade av att köpa, då är det lika bra att du berättar att det är just det man kan göra hos dig. Du kan alltså både öka antalet klick med rätt budskap och öka andelen av dessa som faktiskt är intressanta för dig.

  Jag rekommenderar alltid att också ha med företagsnamnet i titeln. Om du har ett starkt varumärke kommer det öka antalet som klickar. Om du inte är så välkänd kommer det hjälpa till, visserligen inte jättemycket men något, att visa upp ditt namn i sökresultaten.

  Uppgift

  • Dela upp följande titel i dess olika beståndsdelar “Köp hem chorizo, levererat inom 20 min – KorvAB”
  • Ta reda på om ditt CMS (Content Management System) låter dig ändra titel på sidnivå, annars ta reda på om det finns tillägg som löser det.
  • Fundera på hur du kan testa olika titlar med hjälp av Adwords.

  Källor:

  www.seomofo.com/experiments/serp/google-snippet-07.html

  Meta Description

  Description är en av de så kallade Meta-taggarna som återfinns i sidhuvudet. Den placeras alltså mellan <HEAD> och </HEAD> i din HTML. Descriptions uppgift är att i fritext berätta vad sidan handlar om. En Meta Description kan till exempel se ut så här:

  <meta name=”description” content=”Sökmotoroptimering är ett vinnande koncept och på Brath AB tar vi fasta på det. Under vårt första verksamhetsår genererade vi 3500 kunder åt våra partners” />

  Den är i skrivande stund den aktuella taggen från mitt företags sajts index-sida. För sökmotoroptimeraren fyller taggen två funktioner. Till att börja med finns det anledning att nämna sökordet i Description då det kan ge en viss fördel för ranking av sidan. Det är däremot debatterat om det faktiskt hälper. 2009 gick Google ut med att sökordet i Meta Description inte är en faktor för hur sidan rankas. Trots detta menar många i branschen motsatsen, kanske är informationen från Google gammal (2009) eller så väger de indirekta aspekterna över. Förslagsvis används sökordet i Meta Description oavsett, det är en liten ansträngning i de allra flesta fall eftersom beskrivningen ändå behöver sökmotoranpassas. Den andra aspekten är så pass viktig att det behöver göras oavsett om rankingen påverkas direkt eller indirekt. Den andra anledningen att arbeta med sina beskrivningar är att det oftast är dessa som visas som den beskrivande texten i sökresultaten.

  Meta Description

  Kom ihåg att de flesta som söker inte läser all text i sökresultatet särskilt noga. De allra flesta skummar igenom resultatet och om sökordet finns nämnt i beskrivningen kommer det att fetmarkeras. I exemplet ovan söktes efter Brath. Fetmarkering på det viset kan öka mängden klick på länken då det blir tydligt att du tillhandahåller det som sökts.

  En del läser faktiskt de texter som presenteras i ett sökresultat. Därför finns det anledning att skriva en tydlig och säljande beskrivning.

  Källor

  http://googlewebmastercentral.blogspot.se/2009/09/google-does-not-use-keywords-meta-tag.html  

  Meta Keywords

  Meta Keywords är ett kapitel som inte hör hemma i en bok om sökmotoroptimering men då det är många som tror att dessa fortfarande är viktiga kan det behövas en förklaring. Meta-taggen Keywords var viktig i tidiga sökmotorer. Tanken med taggen är att man ska ange vad en sida handlar om i sökordsformat, så att det är lätt för en sökmotor att förstå.

  Det är en tagg som missbrukats i stor utsträckning vilket gjort att ingen seriös sökmotor idag använder sig av taggen. Google till exempel struntar fullständigt i innehållet i den. Anledningen att det blivit så är förstås att det är så lätt att missbruka taggen. Att skriva Madonna eller Mad Men i taggen kunde förstås generera en massa trafik till en sida som ändå inte handlade någon av dessa. Allt för att få annonsklick. En mycket liten insats för att få stora mängder trafik. Då gott om webmasters försökte sig på det blev snart taggen meningslös för sökmotorer.

  Meta Keywords kan alltså med gott samvete ignoreras, även om många SEO-plugins och hjälpmedel föreslår att dessa ska fyllas i. Om du ändå är intresserad av att lägga till taggen på en sida så ska Meta Kewords beskriva innehållet på just den sidan, inte sajten, och separeras med komma. Taggen ska finnas i sidhuvudet, mellan head och /head. Se exemplet nedan:

   

  Källa:

  Google does not use the Keywords Meta tag in web ranking. http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2009/09/google-does-not-use-keywords-meta-tag.html

  Se vår exempelsida här.

  Nästa steg

  Så sätter du rubriker

  Tillbaka till startsidan…